Skip links

Приобщаващ икономически ръст – ключов измерител на напредъка според ОИСР

Приобщаващият икономически ръст не е само увеличаване на национиналната икономика, но и гаранцията той да достига до най-уязвимите членове на обществото.

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/02/inclusive_economy.pdf