Skip links

Съюзът за стопанска инициатива проведе безплатно обучение в гр. Кърджали

На 13.11.2019 г. в гр. Кърджали Съюзът за стопанска инициатива и регионалната му организация в града проведоха безплатно обучение за представителите на малкия и среден бизнес в областта по актуални теми.

Събитието беше открито от Областния управител на Област Кърджали г-н Никола Чанев, който приветства г-жа Виолина Накова, Изпълнителен заместник – председател на Съюза за стопанска инициатива и г-н Даниел Делчев, Председател на Съюз за стопанска инициатива – гр. Кърджали за инициатива. Той изрази убедеността си от полезността на обучението за представителите на малкия и среден бизнес в областта и изрази подкрепата си за организирането на подобни събития в бъдеще.

По време на събитието бяха представени актуалните възможности за финансиране по оперативни програми и други национални инструменти с акцент върху малкия и среден бизнес.

Д-р Мария Петрова изнесе две лекции по темите „Противодействието на изпирането на пари или какво е длъжен да прави бизнесът съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари“ и „Защитата на личните данни – практически съвети за малкия и среден бизнес в няколко стъпки“, които бяха ориентирани към задълженията по двата правни режима на малкия и среден бизнес, както и на неправителствените организации. Лекциите предизвикаха засилен интерес, като материалите от обучението и допълнителни материали по разискваните теми бяха изпратени по-късно на всички присъстващи.

В продължение на поставените за обсъждане от д-р Петрова теми и като специален акцент на събитието беше представен застрахователният продукт за микро, малък и среден бизнес – застраховка „Кибер решения за вашия бизнес“.