Skip links

Европейският съюз заслужава доказан бъдещ бюджет

МФР трябва да се съсредоточи върху екологията, цифровизацията и конкурентоспособността, за да осигури благосъстояние.

Преди извънредния Европейски съвет относно следващата многогодишна финансова рамка, президентът на SMEUnited Албан Магияр, напомня на европейските лидери за приоритетите, които предстоят. Европа ще бъде в състояние да осигури благосъстояние на своите хора само ако инвестира в бъдеща конкурентоспособност, основаваща се на по-зелена и цифрова икономика. Ето защо, президентът Магияр моли Европейския съвет да постигне съгласие за бюджетна рамка, която може да изпълни тези приоритети.

Няма съмнение, че намирането на балансиран компромис относно бъдещата многогодишна финансова рамка за Европейския съюз ще бъде трудно“, заявява президентът на БСП Албан Магияр.

Въпреки това, „европейските МСП очакват държавите-членки да постигнат съгласие по бюджетна рамка, която отговаря на предстоящите предизвикателства“, напомня той. Дори ако новите цифри на масата направят известна стъпка назад в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия, МСП все още приветстват общата й насоченост.

Най-важните елементи за МСП за гарантиране на бъдещ европейски бюджет са: (1) силен акцент върху МСП, иновации, цифровизация и екологизиране в децентрализираните управлявани програми, (2) InvestEU за осигуряване на достъп до финансиране, (3) DigitalEurope Програма, която достига до реални МСП и (4) подкрепа за високо иновативни МСП чрез Европейския съвет за иновации на Хоризонт Европа.

„Разбира се, МСП биха оценили, ако европейските институции разполагат с повече ресурси, за да приложат необходимите реформи“, каза г-н Магиар, но призна, че „държавите-членки трябва да отговорят на тревогите на своите данъкоплатци“.