Skip links

Бизнесът настоява за „Принципи на справедливостта” за цифровите платформи

Неформална група от 20 фирми и търговски асоциации, включително SMEUnited, публикуваха набор от „Принципи за справедливост на платформите“, към които смятат, че глобално доминиращите платформи трябва да се придържат, за да гарантират лоялна конкуренция и избора на потребителите онлайн.

Засега достъпът до глобалната цифрова икономика се контролира от няколко доминиращи онлайн платформи. Когато функционират правилно, тези платформи създават търговски възможности за бизнеса и дават възможност на хората да намерят и имат достъп до нови услуги.

Въпреки това, някои доминиращи платформи са се превърнали в „пазачи“, въвеждайки нелоялни практики и накланяйки везните в своя полза.

Подобно поведение вреди на конкуренцията, иновациите и потребителите в Европа. Принципите за справедливост на платформата имат за цел да определят политическия дебат по този въпрос в ЕС и да предоставят насоки на Европейската комисия при разработването на новата и програма в областта на цифровите технологии. Те са отворени за всякакви цифрови услуги, които разчитат на глобално доминиращи платформи, за да правят бизнес. По отношение на Програмата за умения, за която наскоро бяха проведени консултации със социалните партньори, специфичен приоритет на ГД „Правоспособност по въпросите на труда“ е цялостния подход на пазара на труда, който изисква да се инвестира много повече в повишаване на квалификацията и преквалифицията на работниците, за да отговори на новите нужди от умения. ЕК призова и за повече усилия от страна на социалните партньори.