Skip links

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е на стойност 33 млн. лв.

В рамките на тази година започна изпълнението на 205 проекта по схемата „Умения“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“/ОПРЧР/, каза на семинар за журналисти заместник-социалният министър Зорница Русинова.

Схемата е на стойност 33 млн. лв., като 205 български фирми ще имат възможността както да обучат персонала си, така и да привлекат неактивни и безработни, което е приоритет за министерството.

За първи път се тества и възможността фирми на база на своите програми, които се разработват според спецификата на индустрията, на фирмата, да обучат своя персонал в т.нар. специфични умения. Разнообразието на фирми е голямо, има и много болници с интерес да обучат персонала си.

Сред кандидатите има различни по големина и вид предприятия. Най-разпространени сред тях са предприятия за производство на облекло и на хранителни продукти, IT фирми и др. Стойността на някои от проектите е до 3 млн. лв, тъй като съфинансирането също е много голямо.

През тази година министерството ще продължи да организира кариерни форуми в страните, в които има повече български студенти. Първият беше през януари във Виена, предстои на 7 март във Великобритания.

Социалното министерство издирва младежите, които нито работят, нито учат

В рамките на Агенцията по заетостта започват тази година две нови инициативи. Те ще бъдат активни от началото на април. Ще има платформа с актуална информация, като от нея, когато човек си търси работа, ще получава информация не само за работните места и възнагражденията, а и за системата на здравеопазване, образование в съответния град, нива на ипотечни кредити, възможности за наемане на жилища, посочи Зорница Русинова. Платформата ще е полезна за българи, които искат да се завърнат в страната.

Агенцията по заетостта ще съдейства за установяване на цялото семейство в България, а не само за намиране на работа. Ще има пакет, който би представлявал финансов стимул за хора, които искат да работят в страната. Той ще се предоставя в рамките на една година. Ще бъде осигурена подкрепа за заетост, за наем на жилище, грижа за дете в рамките на 4 месеца, докато почне да посещава ясла или детска градина. Ще бъдат организирани и курсове по български език, ако има член от семейството, който не владее български, както и квалификация на член от семейството да почне работа.

По думите на Русинова важно е и младите образовани хора да се завръщат не само в София и големите градове, но и в по-малките. За висшистите, които отидат да работят в по-малко населено място, със средна заплата по-ниска от средната за страната, ще има доплащане от половин минимална работна заплата в рамките на една година.

Продължаваме и работата по инициативи за подкрепа за възрастни и самотно живеещи хора. Стартирахме в 159 общини почасова патронажна грижа, до 2 часа на ден помощ от лични асистенти или медицинско лице, което да посещава възрастните. През март ще бъде дадена възможност на още общини да кандидатстват.

Зорница Русинов открои основните приоритети за новия програмен период на ОПРЧР 2021-2027 година, като изтъкна, че работата ще бъде фокусирана върху насърчаването на заетостта, развитието на умения и благоприятни условия на труд, както и върху социалното включване и равни възможности.

Заместник-министърът акцентира и на програми за повишаване на дигиталните умения. Голяма част от хората, които нямат такива умения, са безработни – 40 на сто от тях нямат адекватни умения.