Skip links

Икономика и Образование

Становище до ОИСР относно напредъка на РБ по прилагането на политиките за многостепенното управление и децентрализацията

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно напредъка на Република България по

Oбсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на финансите по

Пълна предварителна оценка на въздействието на Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива в хода на обществена консултация относно извършването на пълна предварителна оценка на въздействието

Oбсъждане проект на Постановление на МС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Министъра на финансите по