Skip links

Нуждаем се от икономика на благополучието, която да работи за хората и планетата

СТАНОВОЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ (ЕИСК)

В момента ЕС се сблъсква с извънредни ситуации, които поставят под въпрос преобладаващи икономически модели. Слоганите, които доскоро бяха използвани като водещи европейския проект като растеж, работни места и просперитет, вече не са достатъчни, за да говорят на младите поколения европейци. ЕС е под натиск да отговори на множество предизвикателства, породени от десетилетие на икономически и миграционни кризи, социално недоволство и влошаване на околната среда. Необходимо е ЕС да се преоткрие бързо, в името на своите граждани.

Това становище на ЕИСК има за цел да определи как трябва да изглежда „устойчивата икономика, от която се нуждаем“ чрез проучване на нова визия за просперитет за хората и планетата, обединяване на икономическите, екологичните и социалните измерения. ЕИСК призовава ЕС да предложи нови икономически модели и инвестиционни решения, които да използват технологичния напредък и нови показатели за благосъстоянието на икономиката, за да се възвърне доверието и вярата на гражданите.

С прилагането на Програмата за 2030 г., ангажимент за премахване на бедността и постигане на устойчиво развитие до 2030 г. в световен мащаб и Европейската Зелена сделка, с цел да стане първият в света въглеродно неутрален континент до 2050 г., ЕС най-накрая направи тези въпроси свои основни приоритети.

Най-важното обаче е, че Зеленият договор се превръща в истински „Зелен и социален договор“, като се гарантира, че преходът към неутрална за климата икономика, която не оставя въглеродни отпечатъци след себе си, е справедлив и съгласуван от А до Я. Всъщност, ние трябва да се преосмисли цялата система.

За да осигурим справедлив и зелен преход и прилагане на ЦУР, трябва да преосмислим икономиката на ЕС. „Трябва да рестартираме системата, но се нуждаем от нов софтуер, а не само от актуализация!“, заяви докладчикът Петер Шмид.

Бюджет на ЕС: Европейският парламент трябва да настоява за силен бюджет на ЕС за 2021-2027 г., който да позволи на съюза да изпълнява своите политически приоритети

Европейският икономически и социален комитет настойчиво призова  за многогодишна финансова рамка (МФР) в размер на 1,3% от брутния национален доход на ЕС-27 (БНД) за периода 2021-2027 г. Комитетът призова Европейския парламент да настоява за стабилен бюджет в преговорите си със Съвета. Този призив идва в решаващ момент по пътя към постигане на споразумение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, като на 20 февруари Европейският съвет ще разгледа проблема.

По време на дебат относно състоянието на преговорите за МФР с председателя на комисията по бюджети на Европейския парламент Йохан Ван Овервелд, членовете на ЕИСК призоваха Европейския парламент да се застъпи за амбициозен бюджет на ЕС. На фона на сегашните геополитически и икономически несигурности, глобални мегатренди, обществени предизвикателства и новата европейска зелена сделка, Европейският съюз трябваше да приеме силен бюджет, който отразяваше намерените му действия. Дебатът се проведе по време на заседание на секцията на Комитета за икономическия и паричен съюз и икономическо и социално сближаване (ЕКО) на 4 февруари.

Откривайки дебата, председателят на секцията на ЕКО Стефано Палмиери посочи особения интерес на Комитета към задоволителен резултат от бюджетните преговори. Той припомни съществуващия проблем: Комисията предложи МФР от 1,11%, Европейският парламент – 1,3%, а финландското председателство на Съвета – 1,07% от БНД на ЕС-27. ЕИСК продължава да подкрепя позицията на Парламента. Важно е да има съгласувана МФР след 2020 г., която да може да се справи с новите предизвикателства пред ЕС: новата зелена сделка, промените, породени от цифровата икономика и значението на поддържането на ефективна политика на сближаване, заключи Палмиери.

Устойчивото бъдеще на Европа зависи от достъпността на суровините за батерии (акумулатори)

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) определя достъпността на суровините като задължителен въпрос, предупреждавайки, че е необходимо бързо решение за разработването на батерии, за да станат устойчиви електрическата мобилност и транспорта.

Европейският съюз трябва да осигури постоянен достъп до суровини възможно най-скоро, за да развие силна индустрия на батерии за електрически превозни средства. Предупреждението бе отправено по време на дебата, проведен в Брюксел на 5 февруари 2020 г. от секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура и информационно общество“ (TEN).

Широко разпространената електрическа мобилност, с нулеви емисии на CO₂, е следващата ключова стъпка към постигане на устойчив транспорт и неутралитет на климата. Независимо от това, само с постоянен достъп до суровини за батерии, Европа ще може да се отдалечи от изкопаемите горива и да обхване електрификацията.

Колин Лъстенхауър, докладчик на миналогодишното становище на ЕИСК относно батериите посочи, че е жизненоважно да се повиши осведомеността относно необходимите спешни мерки и заяви: „Трябва незабавно да предприемем действия. Достъпността на суровините е продължаващ проблем в област, в която Европа има малко ресурси и би искала да гарантира доставките. Електрификацията е единственото решение за устойчиво гориво и то изисква батерии.“

МФР: Без истински напредък рискуваме да се насочим към възможно най-лошия бюджет досега

Седмици наред съм сериозно загрижен от недостатъчната информация относно подготовката на извънредния Европейски съвет, който се очаква да обсъди многогодишната финансова рамка на 20 февруари. Днес пленарният дебат на ЕП в Страсбург потвърди напълно моите дългогодишни притеснения.

Напълно подкрепям действията и подхода на Европейския парламент, който се бори ожесточено за амбициозен европейски бюджет и настоятелно призовавам Съвета да приведе в съответствие бъдещата си позиция с гласуваната от евродепутатите и тази на Европейския икономически и социален комитет.

Съветът не постигна добър напредък по този въпрос, което е абсолютно важно. Сега той е в ръцете на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, който ще има трудната задача да предложи нов текст въз основа на двустранните срещи, проведени през последните седмици.

Липсата на сближаващи се мнения е притеснително. Новата комисия, започвайки с речта на президента фон дер Лайен през юли, показа ангажираност и амбиция.

Приемането на Европейския Зелен договор през декември 2019 г. беше първият основен акт, който потвърди новия политически импулс. Работната програма на Комисията за 2020 г. е също толкова амбициозна.

Но има и но – ако искаме да постигнем амбициозен европейски дневен ред, тогава не е тайна, че ЕС се нуждае от адекватни ресурси. Ако държавите-членки не плащат повече за изпълнение на амбициозните приоритети, за които вече са се договорили, те трябва да отделят възможните ресурси.

Още на 2 май 2018 г., като председател на ЕИСК, похвалих предложението на Комисията относно МФР за новостите, но предупредих, че бюджет на ЕС въз основа на 1,13% от БНП е недостатъчен. Трябва да се завиши поне до 1,3%.

По отношение на размера на бюджета, искам да подчертая, че позицията на ЕИСК е в съответствие с тази на Европейския парламент и Комитета на регионите, които очевидно са също толкова наясно, колкото и ние, че предстоящите предизвикателства изискват адекватни финансови средства.

Ако ЕС дори не е в състояние да го постигне от самото начало, ние ще предадем европейските избиратели, които още през май миналата година заявиха ясно чрез гласуването си : „Ние (все още) вярваме в Европа, нейните ценности и нейните политики „.

Докато нещата са в застой, рискуваме да се насочим към най-лошия бюджет досега. Приемането на бюджет на ЕС, чийто размер ще бъде близък до 1% или малко по-висок не само ще изпрати грешно политическо послание, но и ще намали капацитета за изпълнение на Европейската комисия.

Комисията, по-специално въз основа на доклада на Монти, настоява в предложението си за собствените ресурси. Време е ЕС да се вгледа сериозно в тази и други финансови възможности или рискуваме да имаме намален бюджет.

За държавите-членки, които се изкушават да намалят бюджета на ЕС и по-специално за „старите“ политики като Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване, казвам: „Тези политики не са политики от миналото, те са истинското лице на Европа за много европейски граждани! Те представляват, повече от всякога, отправна точка, върху която да се основава бъдещето на Европа. Те подкрепят икономическия растеж, заетостта и европейското зелено споразумение! Те сочат към бъдещето, а не към миналото.“

Времето изтича. Вече закъсняваме. Може да бъде постигнат добър изход за много кратко време, при условие, че има ясна политическа воля. Време е да се обедините, време е да предизвикате Съвета и да преминете към постигане на споразумение.

Нуждаем се от бюджет за бъдещето, бюджет, който е в съответствие с ясната визия за Европа, за нейните граждани и за следващите поколения!

Европейските граждани заслужават уважение и техният вот трябва да бъде чут, а не игнориран!

SMEUnited

Социалните приоритети на ЕС 2020 г. са в дневния ред на Комисията за социален диалог

На 5 февруари, в Комисиятаза социален диалог, социалните партньори имаха възможността да обсъдят с Джоуст Корте, генерален директор на ЕК на Генерална дирекция по въпросите на труда новото съобщение на ЕК „Силна социална Европа за справедливи преходи“. Той обясни новия подход на Комисията за социално измерение, който не е самоцел, а напълно интегриран подход за осигуряване на справедливи преходи към неутралитета на климата или цифровизацията и реалността на демографските промени.

Освен продължаващата инициатива за справедливи минимални заплати, стартирана на 14 януари, акцентът ще бъде поставен върху прилагането на Европейския стълб за социалните права чрез изготвяне на план за действие с ясно определен процес, който ще продължи до португалското председателство, което ще започне през първата половина на 2021 г., и което трябва да бъде завършено със събитие на високо ниво. По отношение на съдържанието, Комисията ще бъде в тясна връзка с държавите-членки за по-голям ангажимент на национално, регионално и местно равнище. Те също така очакват стабилни планове за действие на държавите-членки по двайсетте принципа на стълба. Паралелно, през юни 2020 г. Комисията ще организира обмен на високо ниво със социалните партньори.

По отношение на Програмата за умения, за която наскоро бяха проведени консултации със социалните партньори, специфичен приоритет на ГД „Правоспособност по въпросите на труда“ е цялостен подход на пазара на труда, който изисква да се инвестира много повече в повишаване на квалификацията и преквалифицирането на работниците, за да отговори на новите нужди от умения. ЕК призова и за повече усилия от страна на социалните партньори.

Друг много актуален проблем ще бъде работата на платформата с различните видове договори и липсата на достатъчна защита на работниците и/или самонаетите лица. Това ще бъде решено чрез организиране на голяма конференция през септември 2020 г. Сред следващите съответни инициативи за 2020 г. дискусията беше фокусирана върху стратегията за равенство между половете и директивата за прозрачност на заплатите за справяне с разликата в заплащането между половете, като споделена компетентност между Комисарите, отговарящи за заетостта и равенството между половете. Засилената гаранция за младежта, гаранциите за деца и мерките за здраве и безопасност също ще бъдат публикувани през 2020 г.

Директорът по социалните въпроси и политиката на обучение Лилиан Волозинскис настоя за подходяща консултация и участие на социалните партньори в плана за действие за прилагане на Стълба за социалните права, който следва да бъде изцяло част от Европейския семестър. В Програмата за умения тя припомни спешния приоритет за МСП да се справят с пропуските в уменията и труда с интегриран подход, който обхваща екологичните умения, цифровите умения, но и основните умения и професионалното обучение, като взема предвид реалността за МСП и ограничените средства при споменаването на инвестициите.

Преди Комисията за социален диалог, членовете на Комисията по социални въпроси, обсъждани с МСП, проведоха обстойни дискусии по повод консултациите на първия етап на социалните партньори относно справедливите минимални заплати, прозрачността на заплатите за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете, която трябва да зачита изцяло спецификата на малкия бизнес. По отношение на работата на платформата и работещите за платформата, SMEunited усилено защитава истинската самостоятелна заетост, докато се справя с фалшивата самостоятелна заетост, основен проблем за МСП и нейните членове.