Skip links

Луиджи Ребуфи: Ефикасната защита срещу хакери може да се постигне само чрез сътрудничество между държавата и частния сектор.

В края на годината ще стане ясно кои държавни и публични администрации са най-уязвими срещу хакерски атаки. Това стана ясно от думите на вицепремиера Мариана Николова, която участва в кръгла маса за публично-частното партньорство в сферата на киберсигурността.

Все още се обсъждат различни варианти за защита на критичната държавна информаци-онна инфраструктура – чрез ангажиране на частни компании или чрез държавната „Ин-формационно обслужване“, заяви вицепремиерът.

Мариана Николова, вицепремиер: Аз провеждам много срещи с бизнеса, с представители на IT компании. Има и писмени предложения, които са постъпили и които ще бъдат док-ладвани на Съвета по киберсигурност. Правим проверки в публичния сектор, във всички държавни администрации, за да видим къде са рисковете и в края на годината ще обявим и конкретните резултати от проверките.

Според генералния секретар на Европейската организация по киберсигурност Луиджи Ребуфи, ефикасната защита срещу хакери може да се постигне само чрез сътрудничество между държавата и частния сектор.