Skip links

МФР (многогодишна финансова рамка): Това не е битка на цифри, а на визии

Очаква се лидерите на ЕС да постигнат значителен напредък за постигане на споразумение за дългосрочния бюджет и МФР, но държавите-членки продължават да са дълбоко разделени, за да постигнат компромис. Или може би ще постигнат компромис на възможно най-ниската цена.

Ако не бъде постигнато споразумение, рискуваме още една парализа, която не можем да си позволим в сегашната геополитическа ситуация.

Неотложните приоритети, които очакват ЕС, и рискът от преговори след Brexit не могат да се протакат, тъй като ще отнемат от енергията за други приоритети – миграционният пакет, Зелената сделка, цифровият преход, екологичният преход и др.

Време е да намерите смелостта да направите правилния избор.

Това не е битка на цифри, а на визии. Визията на новата комисия „Съюз, който се стреми към повече“ и новата стратегическа програма, която лидерите на ЕС определиха в Сибиу и потвърдиха на Европейските съвети през юли и декември 2019 г., трябва да бъде изпълнена чрез съгласувани решения с новата МФР.

Не можете да решите да обновите къща, без да осигурите правилния бюджет за нея.

Мога само да изразя пълната си подкрепа за казаното от председателя на ЕП Сасоли, прието единодушно от всички политически групи на Парламента в съвместното писмо. Всъщност, в момента сме на разстояние от 230 милиарда евро. Предложението на Съвета далеч не е приемливо.

Ако искаме да започнем амбициозна европейска програма, то не е тайна, че ЕС се нуждае от адекватни ресурси. Ние изразихме тази позиция преди година и половина в становище, прието с огромно мнозинство и го повтаряхме много пъти.

Ако държавите-членки няма как да плащат повече за изпълнение на амбициозни приоритети, те вече са се съгласили и одобрили да използват свои собствени ресурси. Най-накрая трябва да постигнем това, което беше обсъждано през последните 15 години, и което не е изпълнено.

Трябва да изпълним това, което европейските граждани поискаха на последните европейски избори. Европейските граждани заслужават уважение и техният вот трябва да бъде чут, а не игнориран!

Вярвам, че е време да бъдем последователни и да мобилизираме всички сили. Време е да предприемем действия и да направим така, че нашите правителства да имат смелостта да намерят политическата воля и необходимата амбиция да следват това, което вече са се договорили.

В тази деликатна фаза считам, че трябва да даваме гласност и да се обединим в позициите си, заедно с Европейския парламент.

Даниела Винсенти 

Говорител на председателя на ЕИСК