Skip links

ЕИСК рамо до рамо с Европейската комисия за насърчаване на зеленото бъдеще на Европа

Европейският икономически и социален комитет изтъква своята подкрепа за работната програма на Комисията за 2020 г., като подчертава, че гражданското общество може да даде ценен принос за поставянето на устойчивото развитие в основата на личната и споделена отговорност.

ЕИСК ще подкрепи стремежа на Комисията да съгласува стремежите с действията за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г. и да постави устойчивостта в основата на нашата индивидуална и колективна отговорност. На пленарната сесия, проведена в Брюксел на 20 февруари 2020 г., председателят на ЕИСК Лука Яхиер подкрепи тазгодишната работна програма на Европейската комисия и нейния акцент върху устойчивото развитие за по-зелена Европа.

Изказвайки се на дебат с Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия по междуинституционални отношения и прогнозиране, г-н Яхиер изтъкна, че ЕИСК приветства движещата сила на първата работна програма на Комисията, водеща към преход към справедлива, климатично неутрална и цифрова Европа. „Ние изцяло подкрепяме европейското зелено предложение като ключов двигател за промяна и затова ЕИСК би желал да установи постоянен диалог за устойчиво развитие“, заяви той.

ЕИСК многократно призовава за амбициозна и последователна стратегия за постигане на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., най-вече с приноса си към работната програма на Европейската комисия за 2020 г., приета през октомври 2019 г., в който подчертава, че всеобхватната стратегия на ЕС за 2050 г. за устойчивост е необходима за изпълнение на Програмата на ООН 2030 г.