Skip links

Икономика и Образование

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за мобилност на програма Еразъм+ 2021-2027

Хартата на Еразъм за висше образование (ECHE) определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища (ВУЗ) трябва да спазват

Зелената сделка на ЕК ще промени и живота на гражданите България иска парична подкрепа за 11 области, а Брюксел одобрява само за Стара Загора и Кюстендил

Не само икономическите сектори, които замърсяват околната среда и изискват много енергия, но и много аспекти на обществения и индивидуалния живот

Подводни камъни на пътната карта

Създаването на Национална пътна карта на висшето образование предвиждат промените в Закона за висшето образование. Те вече са обнародвани в

Ден на ЕCI (European Citizens’ Initiative – Европейска гражданска инициатива) 2020: активистите призовават за „смислено“ участие на обществеността в Конференцията за бъдещето на Европа

Предвид опита си на организатори на европейски граждански инициативи (ECIs), активистите, присъстващи на Деня на ЕCI 2020 в ЕИСК на