Skip links

Икономика и Образование

Защо инвестициите в цифрово образование са най-важни Учебните материали стават дигитални, затова залагаме на уебинари за учителите, посочи Филип Хаусман, изпълнителен директор на Klett Груп

Нашата мисия все още е да предоставяме най-доброто за образователната система и за образованието на ученици. Затова трябва да осигуряваме

Декларация от сдружение на българските каменоделци, съюз за стопанска инициатива, национална занаятчийска камара и сдружение „Юристи срещу корупцията“

ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 053-04-9ОТ 04/03/2020    Уважаеми г-жи и г-да народни

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Председателя на Народното събрание относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигнатура № 053-04-9 от 04.03.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, Съюзът за стопанска инициатива като национално призната представителна организация на работодатели, която защитава интересите на микро, малкия