Skip links

Дигиталната маркетинг платформа FairDeal очаква занаятчии от България и Румъния

Първата по рода си платформа за дигитален маркетинг на занаятчийки продукти FairDeal вече работи и очаква занаятчии от България и Румъния. Всеки производител на сувенири, ръкоделия, бижута, кулинарни продукти и пр. може да се регистрира и ползва мрежата напълно безплатно на адрес www.fairdeal.bgИновативната система от дигитални магазини е създадена по проект на Община Велико Търново и партньори от България и Румъния. Платформата е достъпна от всяка точка на света и дава възможност за директна връзка между производители/занаятчии и клиенти. Голямо предимство е възможността за интеграция на FairDeal с доказани търговски портали.Платформата и всичките ѝ функционалности бяха представени по време на кръгла маса в Гюргево /Румъния/ и на заключителната конференция за проекта „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, проведена във Велико Търново. Срещата в Гюргево бе открита от кмета Николае Барбу, а сред гостите бяха занаятчии от румънския град и от Русе. Акценти бяха поставени върху възможностите, които FairDeal дава за сътрудничество между румънските и българските производители, както и върху предимствата на онлайн маркетинга и потенциала му за развитие на самостоятелна заетост и повишаване на доходите. Ръководителят на проекта д-р Павел Христов представи всички реализирани дейности, както и работните процеси на платформата в реална среда.Функционирането на мрежата FairDeal в реално време бе акцент и на заключителната конференция във Велико Търново. Постоянни са процесите по надграждане на платформата и подобряване на функционалностите ѝ. Друга форма на устойчивост на проекта ще са занаятчийски базари във Велико Търново и Крайова, които ще бъдат организирани и провеждани през следващите години.FairDeal съчетава дигитални и традиционни форми на маркетинг и промоция на продукти. Платформата е отлична опция за хора, занимаващи се с надомна работа, дава нова насока на малкия и среден регионален бизнес, насърчава самостоятелната заетост и трудовата мобилност. Платформата е реална възможност за директна връзка между производители, занаятчии и клиенти.Чрез FairDeal всеки занаятчия или производител лесно и напълно безплатно може да създаде собствен е-магазин с продукти. В раздел „Ръководства“ на платформата са налични подробно описание и напътствия както за занаятчиите, така и за клиентите.Инициатор и водеща организация в проекта е Община Велико Търново. Партньори са Асоциация „Диманш“ (Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова (Румъния). Реализацията му е неизменна част от политиките, които Община Велико Търново провежда за насърчаване на малкия и среден бизнес, на пазара на труда, създаване на нови възможности за заетост и трудова мобилност, социална интеграция на хората в неравностойно положение.