Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Председателя на Народното събрание относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигнатура № 053-04-9 от 04.03.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

Съюзът за стопанска инициатива като национално призната представителна организация на работодатели, която защитава интересите на микро, малкия и среден бизнес в България, чийто член е Сдружението на каменоделците в България, представляващо на национално ниво фирмите, предоставящи каменоделските услуги в гробищните паркове на територията на цялата страна, изразяваме категоричната си подкрепа относно предложеното със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 053-04-9 от 04.03.2020 г., за създаването на нова ал. 12 в чл. 64 от ЗУТ, с която сe създава законова делегация за общинския съвет да приеме наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейности услуги на територията на общината, както и за определяне на изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.

Считаме, че без наличието на изрична регламентация на посочените обществени отношения и без наличието на законова делегация за общинските съвети да приемат такава уредба, се създават предпоставки за хаос в гробищните паркове, допускане на територията на гробищните паркове на лица и фирми от сивия сектор. 

Според експертната преценка на осъществяващите в този сектор дейност фирми произхождащите от този закон наредби за работа в гробищните паркове ще позволят:

  1. В гробищните паркове да работят квалифицирани, изрядни и порядъчни професионалисти;
  2. Режимът на работа в гробищните паркове ще елиминира възможността за измами и рекет в гробищните паркове;
  3. Ще се ограничи значително дейността на скитащите лица от сивия сектор;
  4. Гражданите, посещаващи гробищните паркове, ще бъдат защитени от изнудване. Те са предимно възрастни хора и обществото е в дълг към тях.

Предвид на всичко изложено изразяваме категоричната си подкрепа към предложеното изменение в чл. 64, ал. 12 от ЗУТ със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 053-04-9 от 04.03.2020 г., и призоваваме всички народни представители без значение на политическите пристрастия да подкрепят тези промени.