Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Национални програми

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

В днешната Пресконференция Съюза за стопанска инициатива, обяви съвместно с Институт по информационни и комуникационни технологии, Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българска асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив началото на стратегическия проект: Европейски Цифров иновационен хъб „Тракия“. „ЕЦИХ „Тракия“ ще доведе старт на всички наши членове, на малките и средни предприятия в южен централен район …

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ Прочетете още »

Отворени мерки за подкрепа на предприятията

През 2021 г. държавата продължава да прилага мерки за подкрепа на предприятията в отговор на кризата от разпространението на COVID-19. В настоящия материал ще Ви представим накратко отворените към настоящия момент мерки, условията за кандидатстване по тях и възможностите от участието в повече от една мярка: І. Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати …

Отворени мерки за подкрепа на предприятията Прочетете още »

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно

Фонд „Условия на труд“ финансира проекти за подобряване условията на труд в предприятията. Проектни предложения се приемат целогодишно, всеки месец до 25-то число. Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000 лв., от които 220 000 лв. (70 %) е собствено финансиране и 100 000 лв. (30%) са финансират от Фонда. Да кандидатстват имат право юридически лица, …

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно Прочетете още »

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева...

От днес, 30.11.2020 г., Агенцията по заетостта стартира приема на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка е 50 млн. лева. Тя ще се отпуска при условията и по реда на Постановление на Министерски съвет …

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева на ден на работници и служители в неплатен отпуск Прочетете още »

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка...

В рамките на тристранния диалог в Националния икономически съвет при Министъра на икономиката социалните партньори бяха запознати с актуалната информация от прилаганите от Българската банка за развитие антикризисни мерки. 1. Програма за безлихвено кредитиране на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд вследствие на пандемията от COVID-19. …

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка за развитие Прочетете още »

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и...

Процедурата се изпълнява по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г. Предвижда се да се предостави възможност за запазване на …

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и самоосигуряващи се лица за запазване заетостта на техните работници и служители от сферата на транспорта и туризма Прочетете още »

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта...

От 01 юли 2020 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб“, който е част от пакета антикризисни мерки, който прилага Правителството. Програмата ще се прилага до изчерпване на предвидения финансов ресурс от 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно …

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта за наемане на 70 000 безработни лица Прочетете още »

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Средните предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за  един от месеците след 01.02.2020 г.  спрямо средно месечния оборот за 2019 г.  ще бъдат  подкрепени с  30 000 до 100 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявяви …

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Прочетете още »

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Микро и малките предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО …

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Прочетете още »

Фонд на фондовете оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансов инструмент „Микрокредитиране със...

„Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Фонда на фондовете. Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на …

Фонд на фондовете оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ Прочетете още »