Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Отворени мерки за подкрепа на предприятията

През 2021 г. държавата продължава да прилага мерки за подкрепа на предприятията в отговор на кризата от разпространението на COVID-19. В настоящия материал ще Ви представим накратко отворените към настоящия момент мерки, условията за кандидатстване по тях и възможностите от участието в повече от една мярка:

І. Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

ІІ. Мярката „Запази ме” по ПМС № 325 от 26.11.2020 г.

ІІІ. Мярката „60/40“ по ПМС № 151/03.07.2020 г.

ІV. Мярката по проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ съгласно РМС № 429/26.06.2020 г.

V. Целева помощ за родители с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка съгласно ПМС № 218/17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.