Skip links

Красимир Грудев пред Forbes Bulgaria: Икономиката на България през 2021 г. в сектор здравеопазване

Снимка: forbesbulgaria.com

Списание Forbes Bulgaria представи статия по актуалната тема „Икономиката на България 2021: Здравеопазване“ на г-н Красимир Грудев, председател на Националното сдружение на частните болници, което е колективен член на Съюза за стопанска инициатива.

В публикацията г-н Грудев посочва, че секторът на здравеопазването посрещна 2021 г. силно дебалансиран в икономическо, структурно и кадрово отношение. Обемите в дейността на сектора са не повече от 60 % от миналогодишните, въпреки че той е единственият сектор в икономиката, който не преустанови дейността си нито за час. Това е така, защото борбата с COVID 19 отнема многократно повече финансов, времеви, кадрови ресурс за единица случай, отколкото другите заболявания, лечението на които бе силно ограничено. Това изключваше през 2020 г. възможностите за растеж. Тенденцията е тези дисбаланси да се запазят поне до средата на 2021 г. Засега това изключва прогнозите за растеж през 2021 г. и оставя прогнозите за възстановяване до края на годината силно вариативни.

Според него пандемията наред с негативните последици, които причини на целия обществен живот, даде и – доколкото не е приключила – ще продължи да дава рязък тласък в развитието на диагностиката и новите методи на лечение, на въвеждането на нови технологии по цялата верига на здравеопазването.

Пълният текст на публикацията може да намерите в последния броя на сп. Forbes Bulgaria от 05.01.2021 г. и на следния интернет адрес: https://forbesbulgaria.com/2021/01/05/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2021-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5/

Източник: Forbes Bulgaria.