Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Национални програми

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на...

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е отворена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.04.2020г. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), …

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ Прочетете още »

Подпомагане за застраховка на селскостопанската продукция ще се заявява от 16-ти март

От 16 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция От 16 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание Управителният съвет …

Подпомагане за застраховка на селскостопанската продукция ще се заявява от 16-ти март Прочетете още »

Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица

От днес Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица. В периода от 24-ти февруари до 4-ти март работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, …

Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица Прочетете още »

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е...

В рамките на тази година започна изпълнението на 205 проекта по схемата „Умения“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“/ОПРЧР/, каза на семинар за журналисти заместник-социалният министър Зорница Русинова. Схемата е на стойност 33 млн. лв., като 205 български фирми ще имат възможността както да обучат персонала си, така и да привлекат неактивни и безработни, което …

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е на стойност 33 млн. лв. Прочетете още »

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство,мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1.1.1. да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към …

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Прочетете още »

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002...

Допустими кандидати А. Допустими кандидати по мярката са : рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав. Те могат да са физически или юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или закона за кооперациите. Б. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не …

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002 „здраве и безопасност“ Прочетете още »