Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Тристранно Сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи...

На 21.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промени в ПМС № 55/2020 г., добило гражданственост като мярката „60/40“. Предложенията на МТСП са за привеждане в съответствие на мярката с измененията в Закона за здравето и с въведената извънредна противоепидемична обстановка. …

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи обсъждане на пакета от мерки за стабилизиране на българската икономика, който ще бъде представен на Министър-председателя г-н Бойко Борисов Прочетете още »

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане...

На 27.03.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 …

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., разгледан на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 27-28.03.2020 г. Прочетете още »

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане...

1. В чл. 1 , ал. 1 от проекта е предвидена правната възможност да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след прекратяване на извънредното положение на работодател, който поради обявеното извънредно положение със своя заповед, издадена въз основа на акт на държавен орган, е преустановил работа. Същевременно в чл. …

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната...

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, След като се запознахме с представените предложения от страна на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение, изразяваме следното: 1. Подкрепяме предложените изменения относно възможността при обявено извънредно положение работодателят да …

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса...

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване за уреждане на някои аспекти на осигурителните правоотношения по време на обявено извънредно положение и за уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 …

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване – уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 % от осигурителния доход Прочетете още »

Измамите с болнични обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество

Пакет от мерки за ограничаване на измамите с болнични листове ще обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Бинесът повдигна темата в края на миналата година и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за първите три дни боледуване, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите за …

Измамите с болнични обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество Прочетете още »