Skip links

НСТС одобри удължаване на антикризисните мерки „60/40” и „Запази ме”

Съюзът за стопанска инициатива в рамките на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепи удължаването на периода на действие на антикризисните мерки „60/40” и „Запази ме”.

НСТС одобри промени в Постановление № 325 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка (мярката „Запази ме”).  Срокът за изплащане на финансова подкрепа на работниците и служителите в неплатен отпуск се удължава до 31.03.2021 г.

Съгласно измененията от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75 % от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Тя ще се изплаща за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която наетите са ползвали не платен отпуск във връзка с наложените заради Ковид-19 ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

В рамките на заседанието НСТС одобри и предложените промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. За определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности, засегнати от разпространението на COVID-19. Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата също до 31 март 2021 г.

Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време,ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г.

Размерът на подкрепата от държавата продължава да бъде в размер на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски, но за месец октомври 2020 г.

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.