Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Тристранно Сътрудничество

НСТС обсъди предложения за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Анализа...

Съюзът за стопанска инициатива по време на проведеното на 26.04.2021 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Промените са в съответствие в последните изменения на Кодекса за социалното осигуряване относно изплащането на пенсиите от втория стълб на пенсионната система. Една от най-важните промени …

НСТС обсъди предложения за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Анализа на изпълнението на мярката „60/40“ Прочетете още »

НСТС обсъди удължаването на мярката 60/40 и на мярката „Запази ме!“

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество предложението за удължаване на срока на действие на мярката „60/40“ и на мярката „Запази ме!“. Предвижда се удължаване до 31 май 2021 г. на мярката „60/40“ (Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от …

НСТС обсъди удължаването на мярката 60/40 и на мярката „Запази ме!“ Прочетете още »

НСТС одобри удължаване на антикризисните мерки „60/40” и „Запази ме”

Съюзът за стопанска инициатива в рамките на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепи удължаването на периода на действие на антикризисните мерки „60/40” и „Запази ме”. НСТС одобри промени в Постановление № 325 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност …

НСТС одобри удължаване на антикризисните мерки „60/40” и „Запази ме” Прочетете още »

Проф. Любомир Стефанов бе избран за заместник –председател на Надзорния съвет на Националния институт...

На заседание, проведено на 15.12.2020 год., Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж избра единодушно проф. Любомир Стефанов, член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива, за заместник-председател  на съвета за 2021 година. Да му пожелаем успех!

Народното събрание избра г-жа Зорница Русинова за новия председател на икономическия и социален съвет

Снимка: www.esc.bg С решение от 03.12.2020 г. Народното събрание на Република България избра г-жа Зорница Русинова за нов председател на Икономическия и социален съвет (ИСС). Кандидатурата на г-жа Русинова беше издигната от Министерския съвет на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за икономически и социален съвет. Тя е магистър по международни икономически отношения, притежава …

Народното събрание избра г-жа Зорница Русинова за новия председател на икономическия и социален съвет Прочетете още »

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложенията за изменение на Кодекса на труда

На заседанието си на 14.07.2020 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъдиха (НСТС) проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Проектозаконът е резултат от работата на няколко работни групи в МТСП с участието на социалните партньори, в рамките …

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложенията за изменение на Кодекса на труда Прочетете още »

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализиране и продължаване на мярката „60/40“ в подкрепа...

На заседанието си на 29.06.2020 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно подкрепиха  проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., …

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализиране и продължаване на мярката „60/40“ в подкрепа на бизнеса Прочетете още »

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи...

На 21.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промени в ПМС № 55/2020 г., добило гражданственост като мярката „60/40“. Предложенията на МТСП са за привеждане в съответствие на мярката с измененията в Закона за здравето и с въведената извънредна противоепидемична обстановка. …

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи обсъждане на пакета от мерки за стабилизиране на българската икономика, който ще бъде представен на Министър-председателя г-н Бойко Борисов Прочетете още »

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане...

На 27.03.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 …

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., разгледан на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 27-28.03.2020 г. Прочетете още »

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане...

ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, След като се запознахме с представения ни проект на …

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение. Прочетете още »