Skip links

Тристранно Сътрудничество

ССИ СЪС СТАНОВИЩЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 31.10.2022Г.

Относно: Законопроект за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета

ССИ със сътрудничество и подкрепа за цифровата трансформация в България

Катедра „Политически науки и национална сигурност“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива Ви кани

Съюзът за Стопанска инициатива подкрепи по време на заседанието на НСТС предложените мерки за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 01.10.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепи предложените мерки

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи по време на заседанието на НСТС предложените промени в Наредбата за медицинската експертиза

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 06.07.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепи предложените промени