Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Тристранно Сътрудничество

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната...

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, След като се запознахме с представените предложения от страна на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение, изразяваме следното: 1. Подкрепяме предложените изменения относно възможността при обявено извънредно положение работодателят да …

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение. Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса...

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване за уреждане на някои аспекти на осигурителните правоотношения по време на обявено извънредно положение и за уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 …

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване – уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 % от осигурителния доход Прочетете още »

Измамите с болнични обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество

Пакет от мерки за ограничаване на измамите с болнични листове ще обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Бинесът повдигна темата в края на миналата година и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за първите три дни боледуване, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите за …

Измамите с болнични обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество Прочетете още »