Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Тристранно Сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложенията за изменение на Кодекса на труда

На заседанието си на 14.07.2020 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъдиха (НСТС) проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Проектозаконът е резултат от работата на няколко работни групи в МТСП с участието на социалните партньори, в рамките …

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложенията за изменение на Кодекса на труда Прочетете още »

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализиране и продължаване на мярката „60/40“ в подкрепа...

На заседанието си на 29.06.2020 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно подкрепиха  проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., …

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализиране и продължаване на мярката „60/40“ в подкрепа на бизнеса Прочетете още »

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи...

На 21.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промени в ПМС № 55/2020 г., добило гражданственост като мярката „60/40“. Предложенията на МТСП са за привеждане в съответствие на мярката с измененията в Закона за здравето и с въведената извънредна противоепидемична обстановка. …

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи обсъждане на пакета от мерки за стабилизиране на българската икономика, който ще бъде представен на Министър-председателя г-н Бойко Борисов Прочетете още »

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане...

На 27.03.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 …

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., разгледан на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 27-28.03.2020 г. Прочетете още »

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане...

1. В чл. 1 , ал. 1 от проекта е предвидена правната възможност да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след прекратяване на извънредното положение на работодател, който поради обявеното извънредно положение със своя заповед, издадена въз основа на акт на държавен орган, е преустановил работа. Същевременно в чл. …

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната...

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, След като се запознахме с представените предложения от страна на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение, изразяваме следното: 1. Подкрепяме предложените изменения относно възможността при обявено извънредно положение работодателят да …

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса...

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване за уреждане на някои аспекти на осигурителните правоотношения по време на обявено извънредно положение и за уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 …

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване – уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 % от осигурителния доход Прочетете още »

Измамите с болнични обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество

Пакет от мерки за ограничаване на измамите с болнични листове ще обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество. Бинесът повдигна темата в края на миналата година и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за първите три дни боледуване, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите за …

Измамите с болнични обсъжда Националният съвет за тристранно сътрудничество Прочетете още »