Skip links

Народното събрание избра г-жа Зорница Русинова за новия председател на икономическия и социален съвет

Снимка: www.esc.bg

С решение от 03.12.2020 г. Народното събрание на Република България избра г-жа Зорница Русинова за нов председател на Икономическия и социален съвет (ИСС).

Кандидатурата на г-жа Русинова беше издигната от Министерския съвет на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за икономически и социален съвет. Тя е магистър по международни икономически отношения, притежава и магистърски степени по Английска филология и по Българска филология.

Г-жа Зорница Русинова е Заместник-министър на труда и социалната политика, в рамките на която си дейност отговаря за политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното сътрудничество, включително в областта на труда и социалната политика, както и за управлението на европейските фондове. Във връзка с това тя координира дейността на Агенцията по заетостта и е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките въпроси“. Под нейно ръководство бяха създадени успешните модели на управление на оперативната програма по отношение на двете сфери на въздействие – развитие на реформите в социалните услуги и активно включване на пазара на труда.

Г-жа Русинова успешно е изпълнявала функциите на министър на труда и социалната политика в периода от май 2016 г. до януари 2017 г. Тя има и дългогодишен опит в управлението на програми и проекти, придобит в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и други.

В Концепцията си за управление на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова поставя акцент върху реалното участие на Съвета във вземането на решения и правенето на политика, като изтъква необходимостта от заемането на активна позиция по всички социално-икономически теми. Според нея ИСС трябва да даде своя принос към изработването на националните позиции по общоевропейските теми, като фокусира обществения дебат на национално ниво върху ключовите за развитието на страната теми в европейско измерение – Европа, подготвена за цифровата ера, икономика в интерес на хората, утвърждаване на европейския начин на живот и нов тласък за европейската демокрация.

Според г-жа Русинова за дейността на Икономическия и социален съвет е много важно да бъдат законово регламентирани конкретните случаи, в които институциите са задължени да изпращат на ИСС за становище отделни актове и документи. Тя ще работи за превръщането на Икономическия и социален съвет в платформа за дебат, като ще води нова информационна политика и ще насърчава активната му роля в семейството на икономическите и социални съвети по света.

Пожелаваме на г-жа Русинова градивен мандат и много успехи на новото поприще!