Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна организация на работодателите в Република България, представляваща интересите на над 5 000 предприятия, приветства и изцяло подкрепя инициативите на Европейския социален фонд. Над 95% от членовете на Съюза за стопанска инициатива са микро, малки и средни предприятия и занаятчии. Това е групата от предприятия, които …

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на работодателите в Република България, във връзка с размера на долната финансова граница при обявяването на процедури за финансиране от Европейския социален фонд. Прочетете още »

Получаваме 8,9 млрд. от еврофондовете в следващите 7 години Във фокуса на финансирането ще...

Въпреки Брекзит и загубата на нетен приход от порядъка на 14 млрд. евро на година от Великобритания, Европейската комисия е отредила доста щедър бюджет за периода 2021-2027 г. Той е в размер на 1279,4 млрд. евро, което е увеличение със 109 млрд. евро. Бюджетът, който е отреден за България за периода 2021-2027 г., е в …

Получаваме 8,9 млрд. от еврофондовете в следващите 7 години Във фокуса на финансирането ще са младите хора и сигурните граници Прочетете още »

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester):...

Целта на проекта е да се разбере по-добре дали и как организациите на МСП участват в процеса на Европейския семестър и как да подобрят положението главно на национално ниво. Това ще доведе до препоръки на равнище ЕС и на национално равнище как гласът на МСП да бъде чуван по-добре на всички нива. Европейският семестър е …

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester): оценка на резултатите и път напред – с участието на Европейската комисия и Eurofound Прочетете още »

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за...

Хартата на Еразъм за висше образование (ECHE) определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища (ВУЗ) трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на дейности по следващата програма (2021-2027). Притежаването на ECHE е необходимо условие за всички висши учебни заведения, разположени в подходяща държава и желаещи да участват в мобилността за обучение на хората …

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за мобилност на програма Еразъм+ 2021-2027 Прочетете още »

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през...

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през 2020 г. Това са 7.8 милиона евро повече отколкото бяха отпуснати през 2019 г. За периода 2021-2027 г. е предложено увеличение на бюджета за спорт и разширяване на обхвата за подпомагане. Това ще даде още по-големи възможности, както за създаването на …

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през 2020 г. Прочетете още »

ЕК предвижда 100 млрд. евро за дигитално образование до 2027 г.

В световен мащаб сега се полагат усилия за по-пълно ангажиране на жени в дигиталната индустрия“, каза в студиото на „Още от деня“ Саша Безуханова – председател на борда на Българския център на жените в технологиите. Тя говори за предстоящата у нас през март международна конференция, която ще събере жени, работещи в дигиталния сектор от Европа, …

ЕК предвижда 100 млрд. евро за дигитално образование до 2027 г. Прочетете още »

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на...

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е отворена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.04.2020г. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), …

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ Прочетете още »

Подпомагане за застраховка на селскостопанската продукция ще се заявява от 16-ти март

От 16 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска продукция От 16 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Бюджетът за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 млн. лв. Това реши на свое заседание Управителният съвет …

Подпомагане за застраховка на селскостопанската продукция ще се заявява от 16-ти март Прочетете още »

Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица

От днес Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица. В периода от 24-ти февруари до 4-ти март работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, …

Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица Прочетете още »

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е...

В рамките на тази година започна изпълнението на 205 проекта по схемата „Умения“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“/ОПРЧР/, каза на семинар за журналисти заместник-социалният министър Зорница Русинова. Схемата е на стойност 33 млн. лв., като 205 български фирми ще имат възможността както да обучат персонала си, така и да привлекат неактивни и безработни, което …

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е на стойност 33 млн. лв. Прочетете още »