Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания...

Европейската комисия внася 1 милиард евро в „Хоризонт 2020“, за да отговори на климатичната криза, да осигури по-голяма защита на европейското биологично разнообразие и местообитания под заплаха и да ускори устойчивото възстановяване. Светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства и Европа отговаря с европейския Зелен курс, амбициозен, но постижим план за действие за системна трансформация към …

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания и и иновации Прочетете още »

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на...

КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ На 31 юли 2020 година Съюзът за стопанска инициатива организира КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в …

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ Прочетете още »

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка...

В рамките на тристранния диалог в Националния икономически съвет при Министъра на икономиката социалните партньори бяха запознати с актуалната информация от прилаганите от Българската банка за развитие антикризисни мерки. 1. Програма за безлихвено кредитиране на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд вследствие на пандемията от COVID-19. …

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка за развитие Прочетете още »

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и...

Процедурата се изпълнява по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г. Предвижда се да се предостави възможност за запазване на …

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и самоосигуряващи се лица за запазване заетостта на техните работници и служители от сферата на транспорта и туризма Прочетете още »

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план...

Снимка: Златоград На 8 юли 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива стартира поредните обучения по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”.  Те бяха разкити в общините Костинброд и Златоград.  Целта на обученията в партньорство с …

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план за действие по заетостта Прочетете още »

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта...

От 01 юли 2020 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб“, който е част от пакета антикризисни мерки, който прилага Правителството. Програмата ще се прилага до изчерпване на предвидения финансов ресурс от 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно …

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта за наемане на 70 000 безработни лица Прочетете още »

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в...

На 24 юни 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обучение по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”. Първите обучения бяха разкрити в 3 общини в България – община Своге, община Карлово и …

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в строителството“ по проект „Просперитет“ Прочетете още »

Стартират курсовете за професионално обучение и ключова компетентност на 801 безработни лица в рамките...

Проект „Просперитет“ ще осигури възможности за обучение и заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда по търсени от работодателите професии в общини с равнище на безработица по-високо от средното за страната. По проекта ще бъдат обучени 801 безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ в 26 общини (общ. Тетевен, общ. …

Стартират курсовете за професионално обучение и ключова компетентност на 801 безработни лица в рамките на проект „Просперитет“ на Съюза за стопанска инициатива съгласно Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) 2020 г. Прочетете още »

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия,...

Срок за подаване на предложенията : 30 септември 2020 год. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти, процеси и решения. Допустими кандидати са малки и средни предприятия, така както са определени в …

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” публикува покана за финансиране на предложения Иновации за зелена индустрия Прочетете още »

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Средните предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за  един от месеците след 01.02.2020 г.  спрямо средно месечния оборот за 2019 г.  ще бъдат  подкрепени с  30 000 до 100 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявяви …

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Прочетете още »