Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план...

Снимка: Златоград На 8 юли 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива стартира поредните обучения по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”.  Те бяха разкити в общините Костинброд и Златоград.  Целта на обученията в партньорство с …

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план за действие по заетостта Прочетете още »

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта...

От 01 юли 2020 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб“, който е част от пакета антикризисни мерки, който прилага Правителството. Програмата ще се прилага до изчерпване на предвидения финансов ресурс от 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно …

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта за наемане на 70 000 безработни лица Прочетете още »

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в...

На 24 юни 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обучение по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”. Първите обучения бяха разкрити в 3 общини в България – община Своге, община Карлово и …

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в строителството“ по проект „Просперитет“ Прочетете още »

Стартират курсовете за професионално обучение и ключова компетентност на 801 безработни лица в рамките...

Проект „Просперитет“ ще осигури възможности за обучение и заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда по търсени от работодателите професии в общини с равнище на безработица по-високо от средното за страната. По проекта ще бъдат обучени 801 безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ в 26 общини (общ. Тетевен, общ. …

Стартират курсовете за професионално обучение и ключова компетентност на 801 безработни лица в рамките на проект „Просперитет“ на Съюза за стопанска инициатива съгласно Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) 2020 г. Прочетете още »

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия,...

Срок за подаване на предложенията : 30 септември 2020 год. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти, процеси и решения. Допустими кандидати са малки и средни предприятия, така както са определени в …

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” публикува покана за финансиране на предложения Иновации за зелена индустрия. Прочетете още »

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Средните предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за  един от месеците след 01.02.2020 г.  спрямо средно месечния оборот за 2019 г.  ще бъдат  подкрепени с  30 000 до 100 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявяви …

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Прочетете още »

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Микро и малките предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО …

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Прочетете още »

Фонд на фондовете оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансов инструмент „Микрокредитиране със...

„Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Фонда на фондовете. Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на …

Фонд на фондовете оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ Прочетете още »

От петък (24 април 2020 г.) започва приемът на документи за инициативата на Столична...

„Солидарност в културата” е насочена в подкрепа на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация. Стартира с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, като ще достигне до над 400 000 лв., включвайки и средства от възнаграждения на членове на Съвета …

От петък (24 април 2020 г.) започва приемът на документи за инициативата на Столична община „Солидарност в културата“ Прочетете още »

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез...

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка ЕИФ предоставя гаранционна схема, базирана на съществуващи програми като COSME и INNOVFIN. Тази схема вече се прилага от ЕИФ чрез публикувана покана за предложения на 6 април – http://www.fei.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/.С гаранция от 1 милиард евро от …

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми Прочетете още »