Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber fund management limited представи условията си...

Съюзът за стопанска инициатива участва с презентация в проведената на 02 март 2021 г. среща със съветника на фонда към инициативата „Три морета“ (3SIIF) Amber fund management Limited. Събитието бе организирано от Българската банка за развитие (ББР) и в него се включиха над 90 участника от водещите работодателски организации и бизнеса в страната. На срещата …

Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber fund management limited представи условията си за инвестиции пред българския бизнес Прочетете още »

Европейски Фонд за иновации

Снимка: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света за иновативни нисковъглеродни технологии. Той ще осигури около 10 милиарда евро подкрепа през 2020-2030 г. за пускане на пазара на иновативни нисковъглеродни технологии, целящи да представят на пазара индустриални решения и подкрепят  прехода към въглеродно неутрална  Европа. Целта е да се …

Европейски Фонд за иновации Прочетете още »

Отворени мерки за подкрепа на предприятията

През 2021 г. държавата продължава да прилага мерки за подкрепа на предприятията в отговор на кризата от разпространението на COVID-19. В настоящия материал ще Ви представим накратко отворените към настоящия момент мерки, условията за кандидатстване по тях и възможностите от участието в повече от една мярка: І. Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати …

Отворени мерки за подкрепа на предприятията Прочетете още »

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно

Фонд „Условия на труд“ финансира проекти за подобряване условията на труд в предприятията. Проектни предложения се приемат целогодишно, всеки месец до 25-то число. Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000 лв., от които 220 000 лв. (70 %) е собствено финансиране и 100 000 лв. (30%) са финансират от Фонда. Да кандидатстват имат право юридически лица, …

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно Прочетете още »

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева...

От днес, 30.11.2020 г., Агенцията по заетостта стартира приема на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка е 50 млн. лева. Тя ще се отпуска при условията и по реда на Постановление на Министерски съвет …

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева на ден на работници и служители в неплатен отпуск Прочетете още »

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания...

Европейската комисия внася 1 милиард евро в „Хоризонт 2020“, за да отговори на климатичната криза, да осигури по-голяма защита на европейското биологично разнообразие и местообитания под заплаха и да ускори устойчивото възстановяване. Светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства и Европа отговаря с европейския Зелен курс, амбициозен, но постижим план за действие за системна трансформация към …

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания и и иновации Прочетете още »

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на...

КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ На 31 юли 2020 година Съюзът за стопанска инициатива организира КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в …

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ Прочетете още »

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка...

В рамките на тристранния диалог в Националния икономически съвет при Министъра на икономиката социалните партньори бяха запознати с актуалната информация от прилаганите от Българската банка за развитие антикризисни мерки. 1. Програма за безлихвено кредитиране на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд вследствие на пандемията от COVID-19. …

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка за развитие Прочетете още »

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и...

Процедурата се изпълнява по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г. Предвижда се да се предостави възможност за запазване на …

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и самоосигуряващи се лица за запазване заетостта на техните работници и служители от сферата на транспорта и туризма Прочетете още »

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план...

Снимка: Златоград На 8 юли 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива стартира поредните обучения по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”.  Те бяха разкити в общините Костинброд и Златоград.  Целта на обученията в партньорство с …

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план за действие по заетостта Прочетете още »