Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие...

На 14 декември 2021 година Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“.  Публичното събитие се провежда в рамките на процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2″, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана …

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ Прочетете още »

Проект: Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения

На 01.11.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.128-0006-C01, проект „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 2“. Проектът е на стойност 1 891 …

Проект: Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения Прочетете още »

Заключителна пресконференция -„Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики...

На 26 октомври 2021 година Съюзът за стопанска инициатива организира Заключителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“.  Публичното събитие се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на …

Заключителна пресконференция -„Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ Прочетете още »

ПРОЕКТ: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и...

На 26 октомври 2021 година Съюзът за стопанска инициатива организира ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“. Публичното събитие се провежда по повод успешното завършване на проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми …

ПРОЕКТ: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването Прочетете още »

Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber fund management limited представи условията си...

Съюзът за стопанска инициатива участва с презентация в проведената на 02 март 2021 г. среща със съветника на фонда към инициативата „Три морета“ (3SIIF) Amber fund management Limited. Събитието бе организирано от Българската банка за развитие (ББР) и в него се включиха над 90 участника от водещите работодателски организации и бизнеса в страната. На срещата …

Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber fund management limited представи условията си за инвестиции пред българския бизнес Прочетете още »

Европейски Фонд за иновации

Снимка: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света за иновативни нисковъглеродни технологии. Той ще осигури около 10 милиарда евро подкрепа през 2020-2030 г. за пускане на пазара на иновативни нисковъглеродни технологии, целящи да представят на пазара индустриални решения и подкрепят  прехода към въглеродно неутрална  Европа. Целта е да се …

Европейски Фонд за иновации Прочетете още »

Отворени мерки за подкрепа на предприятията

През 2021 г. държавата продължава да прилага мерки за подкрепа на предприятията в отговор на кризата от разпространението на COVID-19. В настоящия материал ще Ви представим накратко отворените към настоящия момент мерки, условията за кандидатстване по тях и възможностите от участието в повече от една мярка: І. Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати …

Отворени мерки за подкрепа на предприятията Прочетете още »

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно

Фонд „Условия на труд“ финансира проекти за подобряване условията на труд в предприятията. Проектни предложения се приемат целогодишно, всеки месец до 25-то число. Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000 лв., от които 220 000 лв. (70 %) е собствено финансиране и 100 000 лв. (30%) са финансират от Фонда. Да кандидатстват имат право юридически лица, …

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно Прочетете още »

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева...

От днес, 30.11.2020 г., Агенцията по заетостта стартира приема на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка е 50 млн. лева. Тя ще се отпуска при условията и по реда на Постановление на Министерски съвет …

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева на ден на работници и служители в неплатен отпуск Прочетете още »