Skip links

Програми и Проекти

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МСП ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024 – 23.06 – 25.06.2024 Г. В НЮ ЙОРК, САЩ

Български фирми с възможност за финансиране за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024, което ще се проведе в

ССИ СТАРТИРА 4-ГОДИШЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.005-0005, проект „Съвместни дейности на социални партньори

МИР ОТВОРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ С БЮДЖЕТ 127 МЛН. ЛВ.

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕ БИЗНЕС СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ И МАКЕДОНИЯ

Представители на Съюза за стопанска инициатива взеха участие в работна среща на работодателски организации, профсъюзи и работнически съвети от Италия,

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ДАВА 180 МЛН. ЛВ. ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ПРАКТИКИ В БИЗНЕСА

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще осигури 180 млн. лв. за внедряване на екологосъобразни практики в българския бизнес. Компаниите

ССИ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “BG05M9OP001-1.128-0006 “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”

На заключителна конференция ССИ представи постигнатите резултати по проект “BG05M9OP001-1.128-0006 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“,