Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber fund management limited представи условията си за инвестиции пред българския бизнес

Съюзът за стопанска инициатива участва с презентация в проведената на 02 март 2021 г. среща със съветника на фонда към инициативата „Три морета“ (3SIIF) Amber fund management Limited. Събитието бе организирано от Българската банка за развитие (ББР) и в него се включиха над 90 участника от водещите работодателски организации и бизнеса в страната.

На срещата бяха представени инструментите за дългосрочни инвестиции в сферата на енергийната, транспортната и дигиталната инфраструктура от фонда към 3SIIF.  Очертана бе инвестиционната философия и фокусът на инвестиционния фонд – ще се търсят инвестиционни активи и проекти с потенциал за търговска възвращаемост и устойчиви дългосрочни приходи от дейността. Целеви инвестиции ще бъдат проекти в сферата на енергийната, транспортна и дигитална инфраструктура, включително такива, които ще съдействат за прехода към въглеродно-неутрална икономика.

Фондът към 3SIIF може да инвестира дялов капитал както в публични, така и в частни и публично-частни проекти от региона, отговарящи на приоритетните сфери на подкрепа. При определени условия фондът може да съфинансира и бенефициенти по оперативните програми на ЕС, стига проектите им да отговарят на условията и да гарантират устойчивост. Целевият размер на инвестициите е от 50 до 250 млн. евро.

Инициативата „Три морета“ е политически проект на 12 европейски държави: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. По време на срещата на високо равнище в Букурещ през 2018 г. беше решено да се създаде Инвестиционен фонд към нея, който да финансира одобрените проекти, предложени от страните-участнички. Очакваният целеви размер на фонда със седалище Люксембург е 3-5 млрд. евро, като профилът на потенциалните инвеститори включва институции и банки за развитие от региона, многостранни финансови институции и др.

Фондът към 3SIIF е структуриран съгласно най-добрите практики в сферата на инвестициите, a подборът на проекти се извършва от фонд-мениджър, който полза услугите на ексклузивен инвестиционен съветник – Amber Fund Management Limited. Селекцията на проектите ще се извършва на изцяло пазарен принцип, като фонд-мениджърът и инвестиционният съветник могат да се възползват от местните познания на акционери като ББР.

Към момента набраните средства от акционери в него са около 1,2 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани под формата на рисков капитал в приоритетни проекти за страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Българска банка за развитие е инвеститор с ангажимент в размер на 20 млн. евро във фонда.

Източник: Българска банка за развитие.

Снимка: 3siif.eu