Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни Заедно – За Едно Достойно Ново Образование“

Центърът за професионално обучение към сдружение „Съюз за стопанска инициатива“ приключи успешно изпълнението на проект – „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“, в рамките на Националния план за насърчаване на заетостта 2019 г. Съвместно с териториалните подразделения на дирекция „Бюро по труда“ на Агенция по заетостта бяха обучени 170 безработни лица по професионална …

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни Заедно – За Едно Достойно Ново Образование“ Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта …

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ Прочетете още »