Skip links

4 оперативни програми се насочват към мерки срещу кризата От днес общините могат да кандидатстват за 45 млн. лв. за патронажна грижа

„Няма нови пари от Европа за борба с коронавируса. Брюксел казва – вземете си от тези, които са в момента. И затова изчегърта от програмите Дончев и казаха с Горанов – можеш да разполагаш с 400-500 млн. от европейските програми. Това са сегашните пари, не идват нови“. Така премиерът Бойко Борисов развенча миналата седмица очакванията покрай шумно рекламираната инвестиционна инициатива на ЕК за пренасочване на милиарди към страните-членки за борба с коронавируса. Всъщност страната ни получи отсрочка за връщането на 122 млн. евро в европейския бюджет и ще може да използва освободения ресурс вместо национално съфинансиране за реализиране на проекти за борбата с вируса по сегашните оперативни програми. На този етап в 4 оперативни програми има резерв, който може да бъде преструктуриран за осигуряване на финансов ресурс за мерки в подкрепа на икономиката и здравния сектор.

По-сериозни възможности за пренасочване на средства в рамките на програмата за бизнеса – „Иновации и конкурентоспособност“, има в парите, заделени за технологично развитие и иновации, показва проверка на „Сега“. Тук общият ресурс е 677 млн. лв., като от него са договорени 52.5%. Недоговореният ресурс е в размер на 321 млн. лв. От информационната система за управление на еврофондовете става ясно, че за този недоговорен ресурс вече има чакащи проекти, предимно на местни инициативни групи, и не е ясно каква част от него може да се пренасочва.

Преди дни от управляващия орган на оперативната програма обявиха, че е проведена работна среща с вицепремиера Томислав Дончев за обсъждане на възможностите за пренасочване на средства по програмата за подкрепа на най-засегнатите сектори, включително и чрез гаранционни инструменти. Икономическият министър Емил Караниколов пък обяви намерение на кабинета да отпусне безвъзмедни ваучери за бизнеса в размер на до 50 000 лв. при покриване на определелени изисквания, ако Европейската комисия одобри подобна схема. Много е вероятно схемата да се финансира именно по оперативната програма. България има опит и с отделната оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“, по която се предоставяха гаранции за кредитиране на малки и средни предприятия с цел намаляване на изисквания за обезпечения по заеми. По инициативата имаше ресурс от 199 млн. лв., който бе изчерпан изцяло. 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ вече обяви две извънредни мерки с налични недоговорени средства по програмите. 60 млн. лв. се насочват за Министерство на здравеопазването, които да се дадат за добавките към заплатите от 1000 лв. за медицинския и немедицинския персонал на първа линия на борба с вируса, да се закупят предпазни средства за тях, да се осигури ресурс за транспорт между болници и до домове на пациенти. Със средствата ще може да се наема и допълнителен персонал. Парите са отпуснати по приоритетна ос „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, по който имаше недоговорен ресурс от 106 млн. лв. След обявяване на мярката остават свободни 46 млн. лв.

Тази сутрин социалното министерство обяви и че отделя допълнително 45 млн. лева по оперативната програма в подкрепа на самотно живеещи възрастни и хора с увреждания. От днес общините ще могат да кандидатстват, за да получат финансиране за патронажна грижа. По проектите ще може да се наема персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите. Потребителите биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. В момента 156 общини осигуряват патронажна грижа с европейски средства – те трябва да поискат допълнително споразумение, а останалите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Въпроси могат да се задават на patronaj-k3@mlsp.government.bg.

Регионалното министерство също вече обяви, че пренасочва 40 млн. лв. към министерство на здравеопазването за закупуване на респираторни апарати, маски, тестове и други защитни консумативи. МЗ е бенефициент по регионалната програма с проекти за развитие на регионална здравна инфраструктура, но целият наличен бюджет по тази мярка е договорен и няма свободен ресурс. По оперативна програма „Региони в растеж“ по-сериозен недоговорен ресурс има по приоритета за устойчиво градско развитие (136 млн. лв.) и по приоритет „Регионален туризъм“ (67 млн. лв.), като не е ясно дали тук не може да се мислят някакви допълнителни мерки в помощ на самия туризъм. 

Още няма взето решение дали по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да се прави преструктуриране и за какви мерки да се използва, но нещата в сектора още не са ясни покрай очакваното удължаване на принудителната ваканция. Допълнителни усилия покрай коронавируса полагат в момента и училища, и университети. В момента по-сериозен недоговорен ресурс по програмата има при проектите за изграждане на образователна среда за активно социално включване на уязвими групи – 78.2 млн. лв. свободни средства. Възможно е някаква част от тях да се прехвърли за финансиране на мерки, произтекли от кризата с пандемията. 

По данни на ИСУН програмата с най-слабо изпълнение в момента (без тази за селските райони) е оперативна програма „Добро управление“, по която се финансират проекти на администрацията. Общият й бюджет е 653.5 млн. лв. – европейско плюс национално финансиране, а договрените проекти са за 395 млн. лв. Прехвърлянето на пари от програма в програма обаче е сложно нещо, засега управляващите говорят само за размествания вътре в програмите. 

Програмите „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Околна среда“ трудно могат да се насочат към проекти за борба с коронавируса. 

ЖЕСТ

Европейската комисия обяви с апломб инвестиционната си инициатива в отговор на кризата с пандемията, но жестът към държавите-членки не е голям. За България сумата е 122 млн. евро, които страната ни трябваше да върне в бюджета на ЕК този юни. Сега срокът се отлага за края на програмния период, като парите могат да се използват като национално съфинансиране по съществуващите оперативни програми. Този жест на практика облекчава националния бюджет, защото води до отмяна на вече планиран разход, но не води до ръст в общия обем на средствата.