Skip links

Разрастване на дуалното обучение С над 24 млн. лв. по европейска програма МОН увеличава броя на учениците, които учат и работят

Дуалното обучение, което навлезе в образователната система у нас през 2016 г. по швейцарската програма „Домино“, набира все по-голяма популярност сред учениците, родителите и бизнеса заради предимствата, които предлага, показват данни на Министерството на образованието и науката (МОН). Децата, които се обучават в тази форма от 8-и до 12-и клас, получават стипендии, последните две години работят в определени дни от седмицата във фирми под ръководството на наставник и получават заплащане за труда си. След завършването им компаниите ги наемат по-лесно, защото са ги квалифицирали. По данни на МОН тази година 6339 ученици са избрали дуалната форма. За миналата година броят им е бил 3884, за 2017/2018 той е бил 1752, докато през учебната 2016/2017 г. – едва 353.

Просветният министър Красимир Вълчев коментира успеха на програмата с намерението на МОН да заложи дуална форма на обучение и във висшите училища. „Така ще засилим връзката между бизнеса и образованието“, обясни Вълчев. По думите му професионалното образование вече връща престижа си и все повече са предприятията, които предлагат позиции с по-високи възнаграждения. Основното предизвикателство в този сектор е да бъдат привлечени по-добрите ученици. Затова МОН дава допълнителни стипендии в дуалната форма на обучение. За 2018/2019г. бяха заделени 1,5 млн. лв., а за 2019/2020 г. те ще бъдат 3 млн. лв. Според Вълчев дуалната форма на обучение е възможност да се върне част от позагубената репутация на професионалното образование, защото пазарът на труда показва, че позициите, които изискват професионално образование и професионално техническо образование, ще са с най-висок ръст на доходите и с най-голямо търсене.

От МОН припомнят, че през последните две години са направени нормативни промени, които насърчават включването в тази форма на обучение. Въведено е изискване да се актуализират учебните програми на всеки пет години, определят се изискванията към учителите, работодателите и наставниците, включени в дуалната система на обучение. Учениците, които се обучават дуално в защитени специалности или по професия с очакван недостиг на пазара на труда, получават освен основната и допълнителна стипендия.

Данните сочат, че от първия випуск, подкрепен от швейцарската програма „Домино“, 90% от завършилите работят във фирми, които имат потребност от такива кадри, като повечето са предпочели работата в завод „Арсенал“. Голяма част от завършилите и наети на работа младежи учат задочно висше образование с финансовата подкрепа на компаниите. Учениците от тази форма на обучение, които не са започнали работа, са студенти в специалности от сходни образователни области.

За да насърчи разширяването на дуалното обучение в средните училища, МОН подписа преди дни договор с Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 24,5 млн. лв. Предвижда се проектът, който ще действа 3 години, да обхване 9800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители по професионална подготовка, представители на предприятията и родители. Целта е да се повиши квалификацията им.

В списъка с най-предпочитаните специалности за дуално обучение са специалностите машинен техник, електротехник, машиностроене и металообработване, технолог в дървообработването, моделиер на облекло, техник по транспортна техника, приложен програмист, логистик.