Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Европейски програми

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за...

Хартата на Еразъм за висше образование (ECHE) определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища (ВУЗ) трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на дейности по следващата програма (2021-2027). Притежаването на ECHE е необходимо условие за всички висши учебни заведения, разположени в подходяща държава и желаещи да участват в мобилността за обучение на хората …

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за мобилност на програма Еразъм+ 2021-2027 Прочетете още »

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през...

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през 2020 г. Това са 7.8 милиона евро повече отколкото бяха отпуснати през 2019 г. За периода 2021-2027 г. е предложено увеличение на бюджета за спорт и разширяване на обхвата за подпомагане. Това ще даде още по-големи възможности, както за създаването на …

Европейският съюз ще осигури 57.5 милиона евро за финансиране на програма Еразъм+ Спорт през 2020 г. Прочетете още »

ЕК предвижда 100 млрд. евро за дигитално образование до 2027 г.

В световен мащаб сега се полагат усилия за по-пълно ангажиране на жени в дигиталната индустрия“, каза в студиото на „Още от деня“ Саша Безуханова – председател на борда на Българския център на жените в технологиите. Тя говори за предстоящата у нас през март международна конференция, която ще събере жени, работещи в дигиталния сектор от Европа, …

ЕК предвижда 100 млрд. евро за дигитално образование до 2027 г. Прочетете още »

Регламент за създаване на програма „Цифрова Европа“ 2021/2027

Като част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС (МФР 2021-2027) Европейската комисия предложи нова програма за финансиране, озаглавена Програма „Цифрова Европа“ (DEP), която е част от главата „Единен пазар, иновации и цифрови технологии“ на ЕС. Тя е основана на стратегията за единен цифров пазар, стартирана от Комисията през май 2015 г. и основната й цел …

Регламент за създаване на програма „Цифрова Европа“ 2021/2027 Прочетете още »

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Европейската комисия провежда обществена консултация във връзка с  оценка на подкрепата на Европейския социален фонд за образованието. Крайният срок на консултацията е 24 февруари 2020 год. С оглед на запазването и разширяването на схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, подпомагана от Европейския социален фонд, свързани с образование, в т.ч. квалификация и преквалификация на …

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Прочетете още »

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на...

За програмата Бизнес развитие, иновации и МСП България е програма за развитие на бизнеса, която има за цел да увеличи създаването на стойност и устойчивия растеж на българския бизнес. Програмата е част от финансовия механизъм на безвъзмездните средства на Норвегия 2014-2021, чиято цел е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското …

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на бизнеса, иновации и МСП“ Прочетете още »