Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Европейски програми

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие...

На 14 декември 2021 година Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“.  Публичното събитие се провежда в рамките на процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2″, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана …

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ Прочетете още »

ПРОЕКТ: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и...

На 26 октомври 2021 година Съюзът за стопанска инициатива организира ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“. Публичното събитие се провежда по повод успешното завършване на проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми …

ПРОЕКТ: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването Прочетете още »

Европейски Фонд за иновации

Снимка: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света за иновативни нисковъглеродни технологии. Той ще осигури около 10 милиарда евро подкрепа през 2020-2030 г. за пускане на пазара на иновативни нисковъглеродни технологии, целящи да представят на пазара индустриални решения и подкрепят  прехода към въглеродно неутрална  Европа. Целта е да се …

Европейски Фонд за иновации Прочетете още »

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания...

Европейската комисия внася 1 милиард евро в „Хоризонт 2020“, за да отговори на климатичната криза, да осигури по-голяма защита на европейското биологично разнообразие и местообитания под заплаха и да ускори устойчивото възстановяване. Светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства и Европа отговаря с европейския Зелен курс, амбициозен, но постижим план за действие за системна трансформация към …

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания и и иновации Прочетете още »

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия,...

Срок за подаване на предложенията : 30 септември 2020 год. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти, процеси и решения. Допустими кандидати са малки и средни предприятия, така както са определени в …

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” публикува покана за финансиране на предложения Иновации за зелена индустрия Прочетете още »

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез...

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка ЕИФ предоставя гаранционна схема, базирана на съществуващи програми като COSME и INNOVFIN. Тази схема вече се прилага от ЕИФ чрез публикувана покана за предложения на 6 април – http://www.fei.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/.С гаранция от 1 милиард евро от …

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми Прочетете още »

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на...

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението. Допустими кандидати/ бенефициенти По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, …

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ Прочетете още »

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна организация на работодателите в Република България, представляваща интересите на над 5 000 предприятия, приветства и изцяло подкрепя инициативите на Европейския социален фонд. Над 95% от членовете на Съюза за стопанска инициатива са микро, малки и средни предприятия и занаятчии. Това е групата от предприятия, които …

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на работодателите в Република България, във връзка с размера на долната финансова граница при обявяването на процедури за финансиране от Европейския социален фонд Прочетете още »

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester):...

Целта на проекта е да се разбере по-добре дали и как организациите на МСП участват в процеса на Европейския семестър и как да подобрят положението главно на национално ниво. Това ще доведе до препоръки на равнище ЕС и на национално равнище как гласът на МСП да бъде чуван по-добре на всички нива. Европейският семестър е …

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester): оценка на резултатите и път напред – с участието на Европейската комисия и Eurofound Прочетете още »

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за...

Хартата на Еразъм за висше образование (ECHE) определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища (ВУЗ) трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на дейности по следващата програма (2021-2027). Притежаването на ECHE е необходимо условие за всички висши учебни заведения, разположени в подходяща държава и желаещи да участват в мобилността за обучение на хората …

Открита е процедура по акредитация на висши учебни заведения за участие в мерките за мобилност на програма Еразъм+ 2021-2027 Прочетете още »