Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Европейски програми

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

В днешната Пресконференция Съюза за стопанска инициатива, обяви съвместно с Институт по информационни и комуникационни технологии, Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българска асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив началото на стратегическия проект: Европейски Цифров иновационен хъб „Тракия“. „ЕЦИХ „Тракия“ ще доведе старт на всички наши членове, на малките и средни предприятия в южен централен район …

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ Прочетете още »

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие...

На 14 декември 2021 година Съюз за стопанска инициатива (ССИ) организира Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“.  Публичното събитие се провежда в рамките на процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2″, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана …

Въвеждаща информативна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ Прочетете още »

ПРОЕКТ: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и...

На 26 октомври 2021 година Съюзът за стопанска инициатива организира ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“. Публичното събитие се провежда по повод успешното завършване на проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми …

ПРОЕКТ: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването Прочетете още »

Европейски Фонд за иновации

Снимка: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света за иновативни нисковъглеродни технологии. Той ще осигури около 10 милиарда евро подкрепа през 2020-2030 г. за пускане на пазара на иновативни нисковъглеродни технологии, целящи да представят на пазара индустриални решения и подкрепят  прехода към въглеродно неутрална  Европа. Целта е да се …

Европейски Фонд за иновации Прочетете още »

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания...

Европейската комисия внася 1 милиард евро в „Хоризонт 2020“, за да отговори на климатичната криза, да осигури по-голяма защита на европейското биологично разнообразие и местообитания под заплаха и да ускори устойчивото възстановяване. Светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства и Европа отговаря с европейския Зелен курс, амбициозен, но постижим план за действие за системна трансформация към …

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания и и иновации Прочетете още »

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия,...

Срок за подаване на предложенията : 30 септември 2020 год. Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти, процеси и решения. Допустими кандидати са малки и средни предприятия, така както са определени в …

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” публикува покана за финансиране на предложения Иновации за зелена индустрия Прочетете още »

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез...

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка ЕИФ предоставя гаранционна схема, базирана на съществуващи програми като COSME и INNOVFIN. Тази схема вече се прилага от ЕИФ чрез публикувана покана за предложения на 6 април – http://www.fei.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/.С гаранция от 1 милиард евро от …

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми Прочетете още »

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на...

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението. Допустими кандидати/ бенефициенти По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, …

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ Прочетете още »

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна организация на работодателите в Република България, представляваща интересите на над 5 000 предприятия, приветства и изцяло подкрепя инициативите на Европейския социален фонд. Над 95% от членовете на Съюза за стопанска инициатива са микро, малки и средни предприятия и занаятчии. Това е групата от предприятия, които …

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на работодателите в Република България, във връзка с размера на долната финансова граница при обявяването на процедури за финансиране от Европейския социален фонд Прочетете още »

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester):...

Целта на проекта е да се разбере по-добре дали и как организациите на МСП участват в процеса на Европейския семестър и как да подобрят положението главно на национално ниво. Това ще доведе до препоръки на равнище ЕС и на национално равнище как гласът на МСП да бъде чуван по-добре на всички нива. Европейският семестър е …

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester): оценка на резултатите и път напред – с участието на Европейската комисия и Eurofound Прочетете още »