Skip links

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка ЕИФ предоставя гаранционна схема, базирана на съществуващи програми като COSME и INNOVFIN. Тази схема вече се прилага от ЕИФ чрез публикувана покана за предложения на 6 април – http://www.fei.europa.eu/calls_for_expression_of_interest/.С гаранция от 1 милиард евро от EFSI (Еропйски фонд за стратегически инвестиции) той може да мобилизира до 8 милиарда евро за финансиране на МСП. Националните посредници могат да кандидатстват в поканата за получаване на гаранции за заеми, които отпускат на МСП.

В допълнение, министрите на финансите подкрепиха създаването на нов общоевропейски гаранционен фонд в размер на 25 милиарда евро, който може да подкрепи финансиране в размер на 200 милиарда евро за компании с акцент върху МСП в целия ЕС. Част от тази сума ще бъде разпределена от ЕИФ за допълнителни гаранционни схеми. Все още обаче не е взето решение каква част да  бъде използвана за тях.

Всички тези схеми ще бъдат прилагани заедно с националните посредници, които могат да бъдат институции за гарантиране на кредити, насърчителни или търговски банки. Всички национални посредници, които са въвели схеми за гарантиране на заеми от ЕИФ, могат да бъдат намерени тук – за България: https://www.eif.org/what_we_do/where/bg/index.htm. Банките могат да кандидатстват за посредници, за да могат да гарантират конкретни заеми за МСП, а гаранцията на ЕИФ задължава банката да предоставя заеми при определени условия по отношение на максимум лихвени проценти и падеж.

В допълнение към тези гаранционни схеми, кризисните мерки от ЕИБ включват:

– Подкрепа за ликвидност на банките в размер на 10 милиарда евро за допълнителна подкрепа за оборотни средства за МСП със средна капитализация;

– Програма от 10 милиарда евро за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, която позволява на банките да прехвърлят рискове от заеми за МСП на инвеститорите и да освободят капацитет за допълнителни заеми за МСП.

И двете програми позволяват на банките да предоставят допълнителни заеми на МСП при забавяне на плащането на лихвите и погасяването на заема. Те могат да бъдат разширени и от новия създаден общоевропейски фонд на ЕИБ.