Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Европейската комисия провежда обществена консултация във връзка с  оценка на подкрепата на Европейския социален фонд за образованието. Крайният срок на консултацията е 24 февруари 2020 год.

С оглед на запазването и разширяването на схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, подпомагана от Европейския социален фонд, свързани с образование, в т.ч. квалификация и преквалификация на безработни и заети лица, както и с цел подпомагане на запълване на  липсата  от специалисти по професии за определени сектори на икономиката, Комисията ще оцени особено високо приноса на :

• Гражданите, независимо дали получават или не са получили подкрепа от Европейския социален фонд в областта на образованието и обучението;

• държави-членки и организации, участващи в управлението на Европейския социален фонд, като управляващи органи, междинни органи, изпълнители на проекти, членове на комитети за наблюдение;

• Организации, участващи в осъществяването на операции на Европейския социален фонд като бенефициенти или партньори по проекта: държавни органи, образователни институции, НПО, общини;

• Всяка организация или гражданин, които имат определен опит в областта на образованието и обучението.

Комисията се нуждае от мнението на гражданите и заинтересованите страни относно дейностите, провеждани от 2014 г. досега от ЕС с неговия Европейски социален фонд с цел подпомагане на образованието и обучението. Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014-2018 г. Обществената консултация ще помогне на Комисията да извлече поуки и как да увеличи тази подкрепа в бъдеще, като я направи по-ефективна и целенасочена.

Предвид важността на темата за работодателите, които получават или планират да получат финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с цел квалификация и преквалификация на новонаети и заети лица, ви приканваме да споделите своите виждания като участвате в консултацията, имайки предвид, че дадените мнения ще са водещи при определяне на бъдещата политика и определянето на размера на средствата и тяхното разпределение от Европейския социален фонд.

Официална страница на консултацията : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_en