Skip links

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Европейската комисия провежда обществена консултация във връзка с  оценка на подкрепата на Европейския социален фонд за образованието. Крайният срок на консултацията е 24 февруари 2020 год.

С оглед на запазването и разширяването на схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, подпомагана от Европейския социален фонд, свързани с образование, в т.ч. квалификация и преквалификация на безработни и заети лица, както и с цел подпомагане на запълване на  липсата  от специалисти по професии за определени сектори на икономиката, Комисията ще оцени особено високо приноса на :

• Гражданите, независимо дали получават или не са получили подкрепа от Европейския социален фонд в областта на образованието и обучението;

• държави-членки и организации, участващи в управлението на Европейския социален фонд, като управляващи органи, междинни органи, изпълнители на проекти, членове на комитети за наблюдение;

• Организации, участващи в осъществяването на операции на Европейския социален фонд като бенефициенти или партньори по проекта: държавни органи, образователни институции, НПО, общини;

• Всяка организация или гражданин, които имат определен опит в областта на образованието и обучението.

Комисията се нуждае от мнението на гражданите и заинтересованите страни относно дейностите, провеждани от 2014 г. досега от ЕС с неговия Европейски социален фонд с цел подпомагане на образованието и обучението. Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014-2018 г. Обществената консултация ще помогне на Комисията да извлече поуки и как да увеличи тази подкрепа в бъдеще, като я направи по-ефективна и целенасочена.

Предвид важността на темата за работодателите, които получават или планират да получат финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с цел квалификация и преквалификация на новонаети и заети лица, ви приканваме да споделите своите виждания като участвате в консултацията, имайки предвид, че дадените мнения ще са водещи при определяне на бъдещата политика и определянето на размера на средствата и тяхното разпределение от Европейския социален фонд.

Официална страница на консултацията : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_en