Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на бизнеса, иновации и МСП“

За програмата

Бизнес развитие, иновации и МСП България е програма за развитие на бизнеса, която има за цел да увеличи създаването на стойност и устойчивия растеж на българския бизнес. Програмата е част от финансовия механизъм на безвъзмездните средства на Норвегия 2014-2021, чиято цел е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да засили двустранните отношения между Норвегия и държавите бенефициери.

За актуализирана информация за програмата можете да проверявате на следния уебсайт : https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/.

Допълнителни запитвания могат да се правят на имейл адреса на програмата: bg.business@innovationnorway.no.

Бюджет на програмата: 28 500 000 евро

Области на подкрепа:

  • Иновативни технологии, процеси и услуги
  • Устойчиво развитие на бизнеса
  • Привеждане на съществуващи предприятия и процеси към екологични стандарти
  • Разработване и внедряване на иновативни продукти и услуги

Специфични области на програмата:

„Бизнес развитие, иновации и МСП България“ ще се стреми да стимулира и развие дългосрочно бизнес сътрудничество между Норвегия и България въз основа на бизнес развитие и иновации. Целта е да се разпределят 75% от финансирането за малки и средни предприятия. Приоритет ще бъде даден на проекти за двустранно партньорство, предлагащи добавена стойност.

Програмата се състои от две фокусни области:

  1. Иновации в зелената индустрия (Най-малко 50% от средствата ще бъдат отпуснати за GII)
  2. Технология за благосъстояние

Информация за настоящи и бъдещи процедури можете да откриете на : https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/