Skip links

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на бизнеса, иновации и МСП“

За програмата

Бизнес развитие, иновации и МСП България е програма за развитие на бизнеса, която има за цел да увеличи създаването на стойност и устойчивия растеж на българския бизнес. Програмата е част от финансовия механизъм на безвъзмездните средства на Норвегия 2014-2021, чиято цел е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да засили двустранните отношения между Норвегия и държавите бенефициери.

За актуализирана информация за програмата можете да проверявате на следния уебсайт : https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/.

Допълнителни запитвания могат да се правят на имейл адреса на програмата: bg.business@innovationnorway.no.

Бюджет на програмата: 28 500 000 евро

Области на подкрепа:

  • Иновативни технологии, процеси и услуги
  • Устойчиво развитие на бизнеса
  • Привеждане на съществуващи предприятия и процеси към екологични стандарти
  • Разработване и внедряване на иновативни продукти и услуги

Специфични области на програмата:

„Бизнес развитие, иновации и МСП България“ ще се стреми да стимулира и развие дългосрочно бизнес сътрудничество между Норвегия и България въз основа на бизнес развитие и иновации. Целта е да се разпределят 75% от финансирането за малки и средни предприятия. Приоритет ще бъде даден на проекти за двустранно партньорство, предлагащи добавена стойност.

Програмата се състои от две фокусни области:

  1. Иновации в зелената индустрия (Най-малко 50% от средствата ще бъдат отпуснати за GII)
  2. Технология за благосъстояние

Информация за настоящи и бъдещи процедури можете да откриете на : https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/