Skip links

Икономика и браншови политики

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за

Мерки за преодоляване и минимизиране на неблагоприятните последици върху бизнеса и върху българската икономика от прилагането на мерките за ограничаване разпространението на заразата от Covid-19 на територията на цялата страна

Съюзът за стопанска инициатива, в качеството си национално представителна работодателска организация, подкрепя обявените на правителствени брифинг на 15.03.2020 г. мерки

Декларация от сдружение на българските каменоделци, съюз за стопанска инициатива, национална занаятчийска камара и сдружение „Юристи срещу корупцията“

ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 053-04-9ОТ 04/03/2020    Уважаеми г-жи и г-да народни

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Председателя на Народното събрание относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигнатура № 053-04-9 от 04.03.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, Съюзът за стопанска инициатива като национално призната представителна организация на работодатели, която защитава интересите на микро, малкия