Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“, по които да бъдат обезпечени необходимите доставки от храни, лекарства и медицински консумативи, както и доставките на суровини за производството и за износ на стоки, за да бъдат намалени и минимизирани загубите за бизнеса.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

Съюзът за стопанска инициатива е национално представителна организация на работодатели, призната с Решение № 668/11.08.2016 г. на Министерски съвет, в която членуват организации и работодатели, осъществяващи дейност в сектора на сухопътния автомобилен транспорт.

Във връзка с взетото на 13.03.2020 г. от Народното събрание решение за обявяване на извънредно положение за ограничаване на разпространението на заразата от COVID-19 и предприетите от Министерския съвет марки, изразяваме позицията си, че разработването на механизмите за създаването и функционирането на т.нар. „чисти транспортни коридори“, по които да бъдат обезпечени необходимите доставки от храни, лекарства и медицински консумативи, както и доставките на суровини за производството и за износ на стоки, следва да бъде извършено с активното участие на представителите на бизнеса, осъществяващи дейност в сектор „Транспорт”. Според нас именно пряко ангажираните в сектора биха могли да допринесат в най-голяма степен със своите предложения и опит за вземането на работещи решения.

Предвид на това Съюзът за стопанска инициатива настоява наши експерти и членове да вземат участие в работата на всички работни групи, комисии и срещи в Министерството на транспортна, информационните технологии и съобщенията във връзка с консултирането и разработването на механизмите, които ще бъдат предложени на останалите държави в Съюза и на съседните ни държави за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори”.