Skip links

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“, по които да бъдат обезпечени необходимите доставки от храни, лекарства и медицински консумативи, както и доставките на суровини за производството и за износ на стоки, за да бъдат намалени и минимизирани загубите за бизнеса.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

Съюзът за стопанска инициатива е национално представителна организация на работодатели, призната с Решение № 668/11.08.2016 г. на Министерски съвет, в която членуват организации и работодатели, осъществяващи дейност в сектора на сухопътния автомобилен транспорт.

Във връзка с взетото на 13.03.2020 г. от Народното събрание решение за обявяване на извънредно положение за ограничаване на разпространението на заразата от COVID-19 и предприетите от Министерския съвет марки, изразяваме позицията си, че разработването на механизмите за създаването и функционирането на т.нар. „чисти транспортни коридори“, по които да бъдат обезпечени необходимите доставки от храни, лекарства и медицински консумативи, както и доставките на суровини за производството и за износ на стоки, следва да бъде извършено с активното участие на представителите на бизнеса, осъществяващи дейност в сектор „Транспорт”. Според нас именно пряко ангажираните в сектора биха могли да допринесат в най-голяма степен със своите предложения и опит за вземането на работещи решения.

Предвид на това Съюзът за стопанска инициатива настоява наши експерти и членове да вземат участие в работата на всички работни групи, комисии и срещи в Министерството на транспортна, информационните технологии и съобщенията във връзка с консултирането и разработването на механизмите, които ще бъдат предложени на останалите държави в Съюза и на съседните ни държави за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори”.