Skip links

Партньорства на ССИ

Съюзът за стопанска иницитива и DanShomon Inc, USA подписаха меморандум за бизнес сътрудничество

Дългогодишните партньорски отношения между национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и DanShomon Inc, USA бяха официализирани днес

Съюзът за стопанска иницитива и Държавна агенция „Електронно управление“ подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес

На 29.07.2020 г. национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) подписаха рамков

Съюзът за стопанска иницитива и Университетът за национално и световно стопанство подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес

На 08.07.2020 г. национално призната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Съюзът за стопанска инициатива представя инициативата на своя европейски партньор Европейския алианс за малък бизнес (ESBA)

Уебинар на Европейския алианс за малък бизнес (ESBA) на тема:„Дигиталната революция: подобряване на уменията на МСП за възстановяване“ На 22

Онлайн базар от 21.04. ДО 13.05.2020 г. на национална занаятчийска камара под надслов „Любовта към традицията обеиднява хората“

На 21 април 2020 г. Национална занаятчийска камара и Регионалните занаятчийски камари в страната стартираха Рекламна кампания под формата на