Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия

На 10 ноември 2020 год., европейските комисари Никола Шмит и Тиери Бретон официално стартираха Пакта за уменията, централен елемент от Европейската програма за умения. Уменията са от основно значение за нашето възстановяване от пандемията от коронавирус и за овладяването на цифровия и зеления преход. Предприятията, големи и малки, се нуждаят от квалифицирани хора за иновации и растеж. И все пак, несъответствията и недостигът на умения се увеличават, докато голям брой хора са изложени на риск от безработица. Само като обединим силите на всички партньори, можем да постигнем значителен напредък в задоволяването на потребностите на Европа от умения.

Пактът за умения насърчава съвместни действия за увеличаване на въздействието от инвестициите в подобряване на съществуващите умения (повишаване на уменията) и обучение по нови умения (преквалификация). Той призовава промишлеността, работодателите, социалните партньори, търговските камари, публичните власти, доставчиците на образование и обучение и агенциите по заетостта да работят заедно и да поемат ясен ангажимент да инвестират в обучение за всички хора в трудоспособна възраст в целия Съюз.

Пактът за умения се основава на други инициативи на ЕС за сътрудничество като:

– План за секторно сътрудничество в областта на уменията

– Обновеният Европейски алианс за чиракуване

– Коалиция за цифрови умения и работни места

Връзка към официалната страница тук