Skip links

Съюзът за стопанска инициатива стана член на EaFA

Съюзът за стопанска инициатива се присъедини към EAfA – Европейският алианс за чиракуване – инициатива, ръководена от Европейската комисия.

Европейският алианс за чиракуване (EAfA) обединява правителства и ключови заинтересовани страни с цел укрепване на качеството, предлагането и цялостния имидж на чиракуването в цяла Европа, като същевременно насърчава мобилността на чираците.

Повече за алианса тук