Skip links

Съюзът за стопанска иницитива и Университетът за национално и световно стопанство подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес

На 08.07.2020 г. национално призната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха меморандум за сътрудничество. Меморандумът беше подписан на официална церемония от Изпълнителния заместник-председател на ССИ г-жа Виолина Накова и Ректърът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет на УНСС.

Обастите от общ интерес, които ССИ и УНСС припознаха за бъдещото си сътрудничество, са свързани с разработване и изпълнение на съвместни проекти, провеждането на съвместни програми за обучение на предприемачи и мениджъри, развитие на стажантски програми, насърчаване и подпомагане на кариерното развитие на студентите и докторантите, сътрудничество в областта на науката, насърчаване на образотелния процес и осигуряването на пряка връзка с потребностите на бизнеса, както и осигуряване на консултации за управление на фирми, членове на ССИ.

В рамките на двустранното сътрудничество УНСС и ССИ ще работят и за стимулиране на обмена на информация, идеи и най-добри практики, разработване на стратегии, формулиране на политики и насърчаване на възможности за обучение на специалисти в областта на киберсигурността и корпоративната сигурност.

Координатор по меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Любомир Стефанов от катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от страна на ССИ – г-жа Виолина Накова.