Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план за действие по заетостта

Снимка: Златоград

На 8 юли 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива стартира поредните обучения по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”.  Те бяха разкити в общините Костинброд и Златоград. 

Целта на обученията в партньорство с двете общински администрации е да се създадат условия за осигуряване на търсената от работодателите работна сила, при осигуряване на качествена квалификация.