Skip links

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива стартира още две обучения, финансирани от Националния план за действие по заетостта

Снимка: Златоград

На 8 юли 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива стартира поредните обучения по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”.  Те бяха разкити в общините Костинброд и Златоград. 

Целта на обученията в партньорство с двете общински администрации е да се създадат условия за осигуряване на търсената от работодателите работна сила, при осигуряване на качествена квалификация.