Skip links

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни Заедно – За Едно Достойно Ново Образование“

Центърът за професионално обучение към сдружение „Съюз за стопанска инициатива“ приключи успешно изпълнението на проект – „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“, в рамките на Националния план за насърчаване на заетостта 2019 г.

Съвместно с териториалните подразделения на дирекция „Бюро по труда“ на Агенция по заетостта бяха обучени 170 безработни лица по професионална квалификация в четири специалности: помощник в строителството, камериер, текстообработване, озеленител. За тяхната успешна реализация на пазара на труда курсистите преминаха обучение по следните ключови компетентности „Управление на стреса и времето“, „Управление на промяната“, „Екипна ефективност“, за което им бе издаден сертификат.

В организираните от Центъра за професионално обучение към сдружение „Съюз за стопанска инициатива“ обучения се включиха безработни лица от гр. София, гр. Монтана, гр. Тетевен, гр. Костинброд, гр. Ихтиман, гр. Елин Пелин, гр. Своге и с. Осеновлак, на територията на които бяха проведени обученията по професионална квалификация и ключова компетентност.