Skip links

Приключи първият кръг от преговорите за подписване на спогодба за трудова миграция с Грузия

Министерство на труда и социалната политика оповести, че успешно е приключил първият кръг от преговорите между България и Грузия за сключване на двустранна Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете държави. Българската делегация беше ръководена от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В края на разговорите в грузинската столица Тбилиси двете страни подписаха протокол за съгласие по основните текстове за Спогодбата.

В документите се предвижда при наемането на граждани на една от държавите на територията на другата да не се изисква разрешение за работа. Гражданите, които бъдат наети на територията на другата страна, се предвижда да се ползват със същите права и задължения, които са в сила за местните работници.

Подписването на Спогодбата ще даде възможност за осигуряване на работници за икономическите сектори, в които има недостиг на работна сила.