Skip links

Взаимодействието между публичната и частната сигурност

Съюзът за стопанска иницатива бе организатор и домакин на Форум-дискусия на тема:
„Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично – частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи”, който се проведе на 17.09.2019 г. в София.

Форумът откри г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Република България. Гости на събитието бяха г-н Младен Маринов – Министър на вътрешните работи, г-н Ивайло Иванов – Управител на НОИ и представители на множество институции и организации.

В ролята на панелисти влязоха г-жа Марияна Николова – Заместник Министър-председател на Република България и Председател на Съвета по киберсигурност, г-н Стефан Балбанов – Зам. Министър на вътрешните работи, г-н Явор Колев – началник на отдел „Компютърни престъпления“ към ГДБОП, проф. д.т.н. Веселин Целков, г-н Красимир Симонски – Заместник председател на ДАЕУ, г-н Асаф Леви – главен технически директор на INCYRT, г-н Велизар Шаламанов – Заместник директор на Института по информационни и комуникационни технологии, проф. д.т.н. Огнян Наков – съветник на Министъра на образованието, д-р Георги Шарков – Национален координатор по киберсигурност и др.

Както отчетоха всички панелисти, публично – частнота партньорство в областта на киберсигурността е от осбена важност. Ето защо, Съюзът за стопанска инициатива в партньорство с фирми, организации и ведомства продължва своята работа по изработването на пакет отдокументи, като ще обърне внимание на образованието и обучението като метод за превенция, както и ще разработи и предложи иновативни методи и подходи за публично-частно пратньорство в областта на киберсигурността.