Skip links

ССИ организира поредна официална конференция на тема Киберсигурност в гр. София

На превърналата се вече в традиционна поредна конференция, посветена на киберсигурността, г-н Орен Елимелех, специалист по киберсигурност и защита на личните данни, CISO, CISM, CRISC, CISSP, CISA, CEH, CFR, водещ  експерт и съветник по киберсигурност в Министерство на транспорт и пътна безопасност на държавата Израел, изложи полезните ходове за защита на потребителите в интернет пространството.

Пред г-жа Марияна Николова, Заместник министър-председател и Председател на Съвета по киберсигурност, в присъствието на Комисията за защита на личните данни и Държавната агенция за електронно управление, той подчерта за пореден път важността на публично-частното партньорство в борбата срещу кибер-тероризма. Обърна специално внимание на въпроса за образоването на потребителите с подкрепата на правителството, за да са подготвени при кибер-заплахи и кибер-атаки.

Г-н Елимелех сподели, че България и Израел работят съвместно много добре  на правителствено ниво и допълни, че г-жа Николова  е изразила своята подкрепа за всички инициативи.

Водещият експерт по киберсигурност информира, че отличното партньорство с българското правителство ще доведе израелските опит и знания и потвърди, че сътрудничеството на най-високо ниво е много важно, защото зависи от държавата да подкрепи образованието и потребителите да бъдат запознати с всички нива на превенция, като това да залегне и в изискванията за корпоративна сигурност.