Skip links

Стартират курсовете за професионално обучение и ключова компетентност на 801 безработни лица в рамките на проект „Просперитет“ на Съюза за стопанска инициатива съгласно Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) 2020 г.

Проект „Просперитет“ ще осигури възможности за обучение и заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда по търсени от работодателите професии в общини с равнище на безработица по-високо от средното за страната. По проекта ще бъдат обучени 801 безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“ в 26 общини (общ. Тетевен, общ. Своге, общ. Златоград, общ. Костинброд, общ. Карлово, общ. Земен и др.). За 321 лица ще бъде осигурена трудова заетост по професиите, в които са се обучавали, за период от 3 месеца след успешно полагане на държавен изпит.

На 26.05.2020 г. Агенция по заетостта, Съюзът за стопанска инициатива и Центрове за професионално обучение, включени в проекта, подписаха Договор № 001-0007-20-20048  за обучения на безработни лица по проект „Просперитет” съгласно Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) 2020 г.

Проектът осигурява възможности за обучение и заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда по търсени от работодателите професии в общини с равнище на безработица по-високо от средното за страната. Общата цел на проекта е „Развитие на човешкия капитал, за да отговори на потребностите на икономиката и да е в състояние за бърза адаптация при настъпване на промени в търсенето на работна сила, породени както от новите технологии, така и при структурни промени.“

Целеви групи по проекта са:

 • Продължително безработни лица;
 • Безработни лица без професионална квалификация;
 • Безработни младежи до 29 г.;
 • Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s)
 • Безработни лица над 50-годишна възраст;
 • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

В проекта ще бъдат включени 801 безработни лица от целевите групи, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“. Професионалните обучения ще са в следните ДБТ и по съответните специалности:

 • Професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи (ЦПО към Сдружение „Съюз за стопанска инициатива“)
 • 20 безработни лица от ДБТ Карлово
 • 20 безработни лица от ДБТ Златоград
 • 20 безработни лица от ДБТ Своге
 • 15 безработни лица от ДБТ Костинброд
 • 20 безработни лица от ДБТ Земен
 • 20 безработни лица от ДБТ Тетевен
 • Професия „Организатор интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“ (ЦПО към „КоСиБо Консулт“ ЕООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Варна
 • 20 безработни лица от ДБТ Добрич
 • 20 безработни лица от ДБТ Поморие
 • 20 безработни лица от ДБТ Асеновград
 • 20 безработни лица от ДБТ Пазарджик
 • 20 безработни лица от ДБТ Видин
 • Професия „Хотелиер“, специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“ (ЦПО към „КоСиБо Консулт“ ЕООД)
 • 20  безработни лица от ДБТ Велико Търново
 • Професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ (ЦПО към „КоСиБо Консулт“ ЕООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Добрич
 • 20 безработни лица от ДБТ Бургас
 • Професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“ (ЦПО към „КоСиБо Консулт“ ЕООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Балчик
 • Професия „Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване“ (ЦПО към „КоСиБо Консулт“ ЕООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Велико Търново
 • 20 безработни лица от ДБТ Варна
 • 20 безработни лица от ДБТ Самоков
 • 20 безработни лица от ДБТ Балчик
 • 20 безработни лица от ДБТ Каварна
 • 20 безработни лица от ДБТ Бургас
 • 20 безработни лица от ДБТ Сандански
 • 20 безработни лица от ДБТ Банско
 • 20 безработни лица от ДБТ Несебър
 • 20 безработни лица от ДБТ Пловдив
 • 20 безработни лица от ДБТ Шумен
 • 20 безработни лица от ДБТ София
 • Професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Хранително-вкусова промишленост“ (ЦПО към „8 ММ Ивентс“ ЕООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Кюстендил
 • 18 безработни лица от ДБТ Смолян
 • Професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на възрастни“ (ЦПО към „8 ММ Ивентс“ ЕООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Кюстендил
 • Професия „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“ (ЦПО Орфей към „Анхел М“ ООД)
 • 16 безработни лица от ДБТ Габрово
 • 16 безработни лица от ДБТ Поморие
 • 17 безработни лица от ДБТ Асеновград
 • 17 безработни лица от ДБТ Пазарджик
 • 17 безработни лица от ДБТ Видин
 • Професия „Сътрудник в бизнес –услуги“, специалност „Бизнес – услуги“ (ЦПО Орфей към „Анхел М“ ООД)
 • 15 безработни лица от ДБТ Кюстендил
 • Професия „Деловодител“, специалност „Деловодство и архив“ (ЦПО Орфей към „Анхел М“ ООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Велико Търново
 • 20 безработни лица от ДБТ Поморие
 • Професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“ (ЦПО Орфей към „Анхел М“ ООД)
 • 10 безработни лица от ДБТ Велико Търново
 • Професия „Работник в горското стопанство“, специалност „Билкарство“ (ЦПО Орфей към „Анхел М“ ООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ София
 • Професия „Маникюрист-педикюрист“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ (ЦПО Орфей към „Анхел М“ ООД)
 • 20 безработни лица от ДБТ Бургас

Всеки курсист ще премине и обучение по Ключова компетентност, в списъка на които са: Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ – тема „Природните ресурси за екологично строителство“, КК „Дигитална компетентност“ – тема „Дигитализиране на културно-историческото наследство“; КК „Инициативност и предприемачество“ – тема „Самостоятелна заетост“ и др.

В резултат на реализиране на проект „Просперитет“ се очаква да се постигнат следните индикатори:

 – 2,5 % от включените в професионално обучение (20 лица) ще бъдат наети на пълно работно време за период от 3 месеца на субсидирани работни места по професиите, по които са се обучавали;

– 37,6 % от включените в професионално обучение (301 лица) ще бъдат включени в заетост на пълно работно време за период от минимум 3 месеца на несубсидирани работни места по професиите, по които са се обучавали.

За повече информация относно графика на обученията, начални дати на стартиране на курсовете, изисквания към обучаемите, размер на дневната стипендия и др., моля свържете се със съответното ДБТ.