Skip links

Среща на борда на Европейския алианс за малък бизнес (ESBA)

Председателят на УС на ССИ г-н Гълъбин Гълъбов взе участие в среща на борда на Европейския алианс за малък бизнес (ESBA).

Европейският алианс за малък бизнес (ESBA) е безпартийна политическа група, която се грижи за предприемачите от малкия бизнес и самостоятелно заетите лица и ги представлява чрез целенасочени дейности на лобиране и застъпничество.

Срещата се проведе в гр.София.

На срещата присъстваха г-н Дейвид Каро, президент на ESBA, г-н Джон Уокър, ковчежник, членове и гости от Португалия, Гибралтар, както и ръководството на Секретариата на ESBA –  Low Associates.

Обсъдени бяха възможности за бъдещи съвместни дейности и инициативи в контекста на членството на ССИ в ESBA.