Skip links

Центърът за професионално обучение (ЦПО)

Кои сме ние?

Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензия  № 200412156 от 14.04.2004 г. – https://www.et.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona

Наименование:ЦПО към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива
Лицензия No.:200412156 / 14.04.2004 – активна
Населено място:София, общ. Столична, обл. София-град
Пощенски код:1407
Адрес на управление:Гр. София, жк. Лозенец, ул. „Златен рог“ 20
Представляващо лице:Сайфе Якубова
Телефон – основен:02 9704806 ; 02 9704840
Телефон:+359 882 333 225
Електронна поща:cpo@ssibg.org
Предлагани курсове в ЦПО:Не

Предлагани професии и специалности:

811020Администратор в хотелиерството8110201Организация на обслужването в хотелиерствототрета21.03.2007 г.
811030Камериер8110301Хотелиерствопърва21.03.2007 г.
542110Шивач5421101Шивачествопърва18.05.2005 г.
543020Оператор в дървообработването5430201Производство на мебеливтора18.05.2005 г.
521090Заварчик5210901Заваряванепърва21.03.2007 г.
815010Фризьор8150101Фризьорствовтора18.05.2005 г.
343010Финансист3430102Застрахователно и осигурително делотрета18.05.2005 г.
811090Работник в заведенията за хранене и развлечения8110901Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченияпърва17.06.2009 г.
622010Техник – озеленител6220102Парково строителство и озеленяванетрета12.06.2017 г.
582080Помощник в строителството5820801Основни и довършителни работипърва12.06.2017 г.
344030Оперативен счетоводител3440301Оперативно счетоводствотрета12.06.2017 г.
482030Оператор на компютър4820301Текстообработванепърва12.06.2017 г.
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820501Вътрешни ВиК мреживтора12.06.2017 г.
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820502Външни ВиК мреживтора12.06.2017 г.
582080Помощник в строителството5820801Основни и довършителни работипърва12.06.2017 г.
621010Техник-растениевъд6210101Полевъдствотрета12.06.2017 г.
621030Растениевъд6210304Трайни насаждениявтора12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210403Свиневъдствотрета12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210404Птицевъдствотрета12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210406Пчеларство и бубарствотрета12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210407Коневъдство и конна ездатрета12.06.2017 г.
621050Животновъд6210502Говедовъдствовтора12.06.2017 г.
621050Животновъд6210503Овцевъдствовтора12.06.2017 г.
621050Животновъд6210506Зайцевъдствовтора12.06.2017 г.
621070Техник на селскостопанска техника6210701Механизация на селското стопанствотрета12.06.2017 г.
622010Техник – озеленител6220102Парково строителство и озеленяванетрета12.06.2017 г.

Ние предлагаме  обучения по:

  • Испански ,Английски ,Италиански, Руски ,Сръбски ,Полски ,Немски  и  Френски език;

както и други екзотични езици  като: Арабски , Турски , Гръцки и  Китайски език за нива А1, А2, В1 при спазване на изискванията на Европейската езикова квалификационна рамка.

Съгласно сключено споразумение с Агенция по заетостта,  ЦПО към ССИ като  доставчик на обучение,    организира и курсове с ваучери за професионална квалификация и преквалификация  и по ключови компетентности :

https://bit.ly/2vFhye8

Ние организираме семинари и специализирани обучения по заявка на работодател.

Центърът разполага с модерни учебни зали.Чрез развитата си партньорска мрежа и с помощта на  регионалните и браншовите структури на ССИ,организираме и провеждаме обучения на територията на цялата страна.

Центъра за професиионално обучение цели да:

  • създава компетентни специалисти, които да отговарят на съвременните стандарти за квалификация;
  • организира и осъществява съответстващо на европейските стандарти обучения и квалификации;
  • участва в организирането на международни, национални и регионални мероприятия, свързани с популяризиране постиженията на съвременното образование;
  • предоставя услуги, консултации и подкрепа по всички въпроси, свързани с кариерното  развитие.

ЦПО към ССИ  има опит в изпълнението на европейски проекти и  програми.

Ние следим и активно вземаме участие при обсъждането на програми и процедури за новия програмен период  и продължаваме да организираме вътрешнофирмени семинари и обучения. Работим усилено за професионалното развитие  на нашите служители и членове.

Всички членове на ССИ  ползват преференциални цени на предлаганите от нас услуги.

За повече информация:

Център  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)

гр. София, жк „Лозенец“, Златен рог 20 /ет.4

Пощенски Код:1407

Тел: 02/ 970 48 40 ; + 359 882 333 225

Електронна поща:cpo@ssibg.org

Уеб  сайт : ssibg.org

Facebook : https://www.facebook.com/ssi.georgieva