Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Центърът за професионално обучение (ЦПО)

Кои сме ние?

Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензия  № 200412156 от 14.04.2004 г. – https://www.et.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona

Наименование:ЦПО към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива
Лицензия No.:200412156 / 14.04.2004 – активна
Населено място:София, общ. Столична, обл. София-град
Пощенски код:1407
Адрес на управление:Гр. София, жк. Лозенец, ул. „Златен рог“ 20
Представляващо лице:Сайфе Якубова
Телефон – основен:02 9704806 ; 02 9704840
Телефон:+359 882 333 225
Електронна поща:cpo@ssibg.org
Предлагани курсове в ЦПО:Не

Предлагани професии и специалности:

811020Администратор в хотелиерството8110201Организация на обслужването в хотелиерствототрета21.03.2007 г.
811030Камериер8110301Хотелиерствопърва21.03.2007 г.
542110Шивач5421101Шивачествопърва18.05.2005 г.
543020Оператор в дървообработването5430201Производство на мебеливтора18.05.2005 г.
521090Заварчик5210901Заваряванепърва21.03.2007 г.
815010Фризьор8150101Фризьорствовтора18.05.2005 г.
343010Финансист3430102Застрахователно и осигурително делотрета18.05.2005 г.
811090Работник в заведенията за хранене и развлечения8110901Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченияпърва17.06.2009 г.
622010Техник – озеленител6220102Парково строителство и озеленяванетрета12.06.2017 г.
582080Помощник в строителството5820801Основни и довършителни работипърва12.06.2017 г.
344030Оперативен счетоводител3440301Оперативно счетоводствотрета12.06.2017 г.
482030Оператор на компютър4820301Текстообработванепърва12.06.2017 г.
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820501Вътрешни ВиК мреживтора12.06.2017 г.
582050Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи5820502Външни ВиК мреживтора12.06.2017 г.
582080Помощник в строителството5820801Основни и довършителни работипърва12.06.2017 г.
621010Техник-растениевъд6210101Полевъдствотрета12.06.2017 г.
621030Растениевъд6210304Трайни насаждениявтора12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210403Свиневъдствотрета12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210404Птицевъдствотрета12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210406Пчеларство и бубарствотрета12.06.2017 г.
621040Техник-животновъд6210407Коневъдство и конна ездатрета12.06.2017 г.
621050Животновъд6210502Говедовъдствовтора12.06.2017 г.
621050Животновъд6210503Овцевъдствовтора12.06.2017 г.
621050Животновъд6210506Зайцевъдствовтора12.06.2017 г.
621070Техник на селскостопанска техника6210701Механизация на селското стопанствотрета12.06.2017 г.
622010Техник – озеленител6220102Парково строителство и озеленяванетрета12.06.2017 г.

Ние предлагаме  обучения по:

  • Испански ,Английски ,Италиански, Руски ,Сръбски ,Полски ,Немски  и  Френски език;

както и други екзотични езици  като: Арабски , Турски , Гръцки и  Китайски език за нива А1, А2, В1 при спазване на изискванията на Европейската езикова квалификационна рамка.

Съгласно сключено споразумение с Агенция по заетостта,  ЦПО към ССИ като  доставчик на обучение,    организира и курсове с ваучери за професионална квалификация и преквалификация  и по ключови компетентности :

https://bit.ly/2vFhye8

Ние организираме семинари и специализирани обучения по заявка на работодател.

Центърът разполага с модерни учебни зали.Чрез развитата си партньорска мрежа и с помощта на  регионалните и браншовите структури на ССИ,организираме и провеждаме обучения на територията на цялата страна.

Центъра за професиионално обучение цели да:

  • създава компетентни специалисти, които да отговарят на съвременните стандарти за квалификация;
  • организира и осъществява съответстващо на европейските стандарти обучения и квалификации;
  • участва в организирането на международни, национални и регионални мероприятия, свързани с популяризиране постиженията на съвременното образование;
  • предоставя услуги, консултации и подкрепа по всички въпроси, свързани с кариерното  развитие.

ЦПО към ССИ  има опит в изпълнението на европейски проекти и  програми.

Ние следим и активно вземаме участие при обсъждането на програми и процедури за новия програмен период  и продължаваме да организираме вътрешнофирмени семинари и обучения. Работим усилено за професионалното развитие  на нашите служители и членове.

Всички членове на ССИ  ползват преференциални цени на предлаганите от нас услуги.

За повече информация:

Център  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)

гр. София, жк „Лозенец“, Златен рог 20 /ет.4

Пощенски Код:1407

Тел: 02/ 970 48 40 ; + 359 882 333 225

Електронна поща:cpo@ssibg.org

Уеб  сайт : ssibg.org

Facebook : https://www.facebook.com/ssi.georgieva