Skip links

Съюзът за стопанска инициатива връчи годишните си награди за бизнес и предприемачество

По повод на 30-годишния юбилей на СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА Управителният съвет  учреди ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ. Наградите бяха връчени на 21.11.2019 г. на проведената Международна конференция на тема: „Предприемачеството – двигател на социално-икономическото развитие“.

С награда за цялостен принос за развитието на икономиката, местните общности и обществото в България беше удостоена НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА за приноса й за развитието на модерните занаяти и за опазване на националното ни културно наследство на територията на цялата страна. Наградата беше връчена на Председателя на Настоятелството на Националната занаятчийска камара г-н Иван Влаев от г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател на Република България.

В категория Корпоративна социална отговорност бяха отличени двама членове на Съюза за стопанска инициатива за прилагането на разгърнати политика за корпоративна социална отговорност – ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД и „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ – СПИРИТС БЪЛГАРИЯ“. Наградите бяха връчени от Заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова.

От името на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД наградата получи  г-н Валентин Илиев, Член на Управителния съвет.

От името на „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ – СПИРИТС БЪЛГАРИЯ“ наградата получи Председателят г-жа Ралица Скорчева-Славова.

Председателят на Съюза за стопанска инициатива връчи награда за принос в развитието на определен сектор/бранш в България на браншова организация НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, представлявано от Председателя му г-н Красимир Лалов, за отстояване на интересите на българските автомобили превозвачи на националния и на европейския пазар.

С награда за принос в развитието на определен регион/местна общност в България беше удостоена „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД,  с управител г-н Даниел Делчев, за приноса на дружеството в насърчаването на предприемачеството в област Кърджали. Наградата беше връчена на Управителя на „Българска финансова група“ ООД от Проф. Кен О`Нейл, Университет на Уълстер, Северна Ирландия, екс-президент на Международния съвет за малък бизнес, носител на наградата на Британската кралица за цялостен принос в насърчаването на предприемачеството.